Flower
 • VN-Index

  1097.82

  0.0 (0.0%)
 • HNX-Index

  226.56

  0.0 (0.0%)
 • UPCOM-Index

  84.11

  0.0 (0.0%)
 • VN30-Index

  1091.08

  0.0 (0.0%)
 • VNDiamond

  1632.21

  0.0 (0.0%)
 • VNFinlead

  1702.5

  0.0 (0.0%)
 • VNMidcap

  1432.36

  0.0 (0.0%)
 • VNSmallcap

  1308.3

  0.0 (0.0%)
Trang chủChưa phân loạiNVLH2123013: Thanh toán lãi và gốc mua lại bắt buộc trước hạn Trái phiếu NVLH2123013

02/03/2023 - 17:40

NVLH2123013: Thanh toán lãi và gốc mua lại bắt buộc trước hạn Trái phiếu NVLH2123013

Công Ty TNHH Chứng Khoán Yuanta Việt Nam thông báo về ngày chốt danh sách như sau:

Tên tổ chức phát hành:CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số Trái Phiếu:NVLH2123013
Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VNĐ/Một trái phiếu
Kỳ hạn trái phiếu:18 tháng
Hình thức phát hành:Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
Ngày phát hành:28/09/2021
Ngày đáo hạn:28/03/2023
Ngày thanh toán mua lại bắt buộc:16/03/2023
Ngày chốt danh sách:07/03/2023
Lý do mục đích:Thanh toán lãi và gốc mua lại bắt buộc trước hạn Trái phiếu NVLH2123013

 

Trân trọng.