Loading

ANALYSIS & RESEARCH

Home PageThe analysisReports in Vietnamese

Reports in Vietnamese

19/01/2021 - 14:51

The rest

20210119 VCB Định giá tương xứng với vị thế đầu ngành : VCB_Company Update_Jan_2021 (Trans ver)

20210119 Ngành năng lượng tái tạo:  20210012 Renewable energy sector update (trans ver)

20210122 VPB NIM cải thiện nhờ chi phí vốn thấp VPB_4Q20_Express note (Trans ver )

20210125 MBB Tăng thêm dự phòng MBB_4Q20_Express note (Trans ver)

20210125 STB Thu nhập tăng nhờ giảm dự phòng trong Q4 STB_4Q20_Express note (Trans ver)

20210125 PNJ Phục hồi với biên lợi nhuận cải thiện 20210125 PNJ 4Q29 results (Trans ver)

20210127 ACB Chất lượng thu nhập tốt ACB_4Q20_Express note (Trans ver)

20210202 SHB Chất lượng tài sản cải thiện SHB_Analyst Meeting_Jan.2021_edited (Trans ver)

20210202 BID Dự phòng tăng BID_4Q20_Express note_edited (Trans ver)

20210202 POW Lợi nhuận Q4/2020 hồi phục 20210201 POW 4Q20_edited (Trans ver)

20210202 VHM 2021-Kỳ vọng mức tăng trưởng hai chữ số VHM–Double-digit-growth-in-2021–4Q2020–edited (Trans ver)

20210204 HDB Gia tăng dự phòng HDB_4Q20_Express note_edited (Trans ver)

20210205 NVL Đánh bắt xa bờ nvl — fishing offshore — 4q20—edited (trans ver)

20210222 CAMEL_4Q20_Update Banks_CAMEL_4Q20_Updated_2021E Outlook (Trans ver)

Weekly reports

20210125 Cho vay ký quỹ đạt 4,8% lượng tự do chuyển nhượng Q4/2020 Weekly — January 25 (Trans ver)

20210101 Cơ hội gõ cửa Weekly — February 01 (Trans ver)

20210208 Cuộc chơi của các nhà đầu tư mới Weekly — Feb 8 (Trans ver)

20210222 Chờ đợi gì ở năm Tân Sửu? Weekly — Feb 22 (Trans ver)

20210301 Trở lại gần mức cao kỷ lục Weekly — Mar 1 (Trans ver)

Monthly report

2020205 Cơ hội gõ cửa Yuanta Vietnam Monthly Market Round-Up — January 2020 _edited(Trans ver)

 

 

 

Share