Flower
 • VN-Index

  1063.76

  -0.87 (-0.08%)
 • HNX-Index

  217.64

  0.86 (+0.4%)
 • UPCOM-Index

  80.58

  -0.13 (-0.16%)
 • VN30-Index

  1060.81

  -1.34 (-0.13%)
 • VNDiamond

  1561.18

  5.46 (+0.35%)
 • VNFinlead

  1617.26

  2.02 (+0.13%)
 • VNMidcap

  1365.19

  7.41 (+0.55%)
 • VNSmallcap

  1255.51

  9.4 (+0.75%)
Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpACB: LỢI NHUẬN NĂM 2022 TĂNG VỌT +43% YOY [THỊ GIÁ: 25.400; MỤC TIÊU: 27.958 — MUA]

31/01/2023 - 18:33

ACB: LỢI NHUẬN NĂM 2022 TĂNG VỌT +43% YOY [THỊ GIÁ: 25.400; MỤC TIÊU: 27.958 — MUA]

Analyst: Trần Văn Tánh

MUA

Thị giá 30/01/2023: 25.400 VND

Mục Tiêu: 27.958 VND 

Sự kiện

ACB công bố LNST của CĐCT mẹ (PATMI) Q4/2022 đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (-20% QoQ/+18% YoY). Tăng trích lập dự phòng là nguyên nhân khiến lợi nhuận quý 4 giảm so với quý trước. PATMI năm 2022 đạt 13,7 nghìn tỷ đồng (+43% YoY), chủ yếu nhờ thu nhập lãi ròng tăng và giảm trích lập dự phòng.

Tiêu điểm

Tăng trưởng tín dụng đạt 14,3% YoY, trong khi tăng trưởng huy động vốn chỉ đạt 9,0% YoY.

Thu nhập lãi ròng Q4/2022 đạt 6,5 nghìn tỷ đồng (+7% QoQ/+35% YoY). Thu nhập lãi ròng năm 2022 là 23,5 nghìn tỷ đồng (+24% YoY). Tỷ lệ NIM trên tài sản bình quân năm 2022 là 4,14% (+25 điểm cơ bản YoY) theo tính toán của chúng tôi.

Thu nhập phí ròng Q4/2022 là 927 tỷ đồng (+7% QoQ/+24% YoY). Thu nhập phí ròng năm 2022 là 3,5 nghìn tỷ đồng (+22% YoY).

Thu nhập khác Q4/2022 là 141 tỷ đồng (+14% QoQ/+103% YoY). Mặc dù không công bố chi tiết, nhưng dựa trên kết quả trong 1H22, chúng tôi cho rằng thu nhập khác này chủ yếu là khoản xử lý nợ xấu. Tính cho cả năm, thu nhập khác đạt 990 tỷ đồng (+610% YoY) trong năm 2022.

Chi phí hoạt động Q4/2022 tăng +61% QoQ và +68% YoY đạt 4,1 nghìn tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động là 11,6 nghìn tỷ đồng (+41% YoY) trong năm 2022. Chi phí tăng mạnh do tăng chi tiêu cho các khoản lương thưởng nhân viên và đầu tư chuyển đổi số. Do đó, tỷ lệ chi phí / thu nhập (CIR) điều chỉnh của ACB tăng +7 điểm phần trăm và đạt 42% trong năm 2022.

Trích lập dự phòng Q4/2022 là 251 tỷ đồng (+177% QoQ/-52% YoY). Trong năm 2022, mức trích lập dự phòng của ACB chỉ 71 tỷ đồng (-98% YoY), đây là động lực giúp thúc đẩy tăng lợi nhuận năm 2022 của ACB.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) là 159% (+21 điểm phần trăm QoQ/-50 điểm phần trăm YoY) trong Q4/2022. Tỷ lệ nợ xấu Q4/2022 của ACB là 0,74% (-27 điểm cơ bản QoQ/-4 điểm cơ bản YoY).

Tỷ lệ CASA giảm còn 22,3% tại thời điểm cuối Q4/2022 (-1,8 điểm phần trăm QoQ /-3,2 điểm phần trăm YoY).

Xem chi tiết tại: 20230131 ACB_4Q22_Results Highlights VN