Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBản tin chứng quyềnBản tin chứng quyền ngày 21/09/2020: Thanh khoản tiếp tục tăng

Bản tin chứng quyền ngày 21/09/2020: Thanh khoản tiếp tục tăng

21/09/2020 - 18:50

Thị trường chứng quyền có giao dịch tích cực với thanh khoản gia tăng nhờ diễn biến tích cực của nhóm cổ phieus VN30 trên thị trường cơ sở. Chúng tôi thấy dòng tiền trên thị trường cơ sở tiếp tục dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và điều đó tạo cơ sở để thị trường chứng quyền tiếp tục có giao dịch sôi động. Các chứng quyền của VNM và MWG là nhóm có giao dịch đáng chú ý nhất trong phiên khi thu hút dòng tiền mạnh, CVNM2005 là mã có thanh khoản tốt nhất trên thị trường và mã này tăng mạnh +13%. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị NĐT gia tăng tỷ trọng các chứng quyền của các cổ phiếu cơ sở đang có xu hướng ngắn hạn tích cực như REE, VRE, MWG…

Xem chi tiết tại: CWReport_200921

Chia sẻ