Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBản tin chứng quyềnBản tin chứng quyền ngày 23/09/2020: Các chứng quyền HPG và STB tiêp tục thu hút dòng tiền

Bản tin chứng quyền ngày 23/09/2020: Các chứng quyền HPG và STB tiêp tục thu hút dòng tiền

23/09/2020 - 18:36

Thị trường chứng quyền tiếp tục có diên biến tích cực với thanh khoản vẫn trên đà tăng và nhiều mã có mức tăng vượt trội. Các chứng quyền của STB thu hút dòng tiền tốt nhưng sự phân hóa trong nhóm đã diễn ra, trong khi đó các chứng quyền của HPG đồng loạt tăng nhưng mức tăng không đáng kể. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục có diễn biến tích cực ở những phiên giao dịch tới khi dòng tiền trên thị trường cơ sở đã quay lại các cổ phiếu Bluechip, NĐT có thể tiếp tục nắm giữ hoặc gia tăng tỷ trọng tại các chứng quyền của các cổ phiếu cơ sở có xu hướng ngắn hạn tích cực như REE, MWG, FPT, HPG, VRE…

Xem chi tiết tại: CWReport_200923

Chia sẻ