Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBản tin chứng quyềnBản tin chứng quyền ngày 26/02/2020: Xu hướng giảm vẫn được duy trì

Bản tin chứng quyền ngày 26/02/2020: Xu hướng giảm vẫn được duy trì

26/02/2020 - 18:11

Sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế khi thị trường cơ sở quay lại xu hướng giảm. Tuy vậy trong số những mã có thanh khoản tốt, sự phân hóa diễn ra rõ nét hơn khi xuất hiện nhiều mã tăng điểm. CVBP1901 tiếp tục dẫn đầu thanh khoản với giá trị giao dịch lên tới 3.52 tỷ đồng, vượt trội so với phần còn lại và cũng là mã duy nhất có thanh khoản vượt 1 tỷ đồng. Hai chứng quyền của FPT là CFPT1908 và CFPT1905 là hai chứng quyền có mức tăng ấn tượng trong số các mã có thanh khoản tốt. Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trong khi xu hướng giảm vẫn đang chi phối thị trường cơ sở.

 

Xem chi tiết tại: CWReport_200226

Chia sẻ clipboard facebook
goolge