Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBản tin chứng quyềnBản tin chứng quyền ngày 27/07/2020: Tiếp tục giảm mạnh

Bản tin chứng quyền ngày 27/07/2020: Tiếp tục giảm mạnh

27/07/2020 - 18:56

Diễn biến tiêu cực của thị trường cơ sở tiếp tục nhấn chìm thị trường chứng quyền, khiến cho hàng loạt mã chứng quyền giảm mạnh và phổ biến trên -20%. Chúng tôi cho rằng thị trường có thể xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật trong phiên sau, tuy nhiên rủi ro hiện tại vẫn rất lớn, do đó NĐT tận dụng nhịp hồi để hạ tỷ trọng.

Xem chi tiết tại: CWReport_200727

Chia sẻ