Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBản tin phái sinhBản tin phái sinh 12/05/2020: Đi ngang trong biên hẹp

Bản tin phái sinh 12/05/2020: Đi ngang trong biên hẹp

12/05/2020 - 18:15

TÍN HIỆU KỸ THUẬT

VN30F2005 đi ngang trong biên hẹp và đồ thị giá có xu hướng tích luỹ trong biên với kháng cự bên trên từ 770 điểm và hỗ trợ bên dưới 748-750 điểm. Mức basis tiếp tục mở rộng lên -23.35 điểm cho thấy thị trường phái sinh vẫn đang tỏ ra thận trọng.

Xu hướng sẽ rõ ràng khi VN30F2005 khi phá vỡ 2 biên trên và biên dưới để tiếp tục xu hướng. Cụ thể, VN30F2005 sẽ tiến lên vùng 780 điểm khi ngưỡng 770 điểm bị phá vỡ trong khi có thể giảm về vùng 700-720 điểm khi vùng 748-750 điểm bị xuyên thủng.

DỰ BÁO VÀ CHIẾN LƯỢC NGẮN HẠN

Chiến lược trong phiên (Intraday):  Do giá đang tích luỹ nên NĐT nên chờ đợi các tín hiệu rõ ràng. Có thể cân nhắc chiến lược Short khi giá thủng vùng 748-750 điểm với dừng lỗ 753 và mục tiêu 700-720 điểm.

Chiến lược xu hướng chủ đạo trong ngắn hạn (Daily): Nhà đầu tư xem xét đóng vị thế Long tại vùng 770-775 điểm hoặc khi giá thủng 750 điểm.

Xem chi tiết tại: BTPS_200512

Chia sẻ