Bản tin phái sinh 14/10/2021: Dao động đi ngang | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBản tin phái sinhBản tin phái sinh 14/10/2021: Dao động đi ngang

Phân tích & Nghiên cứu

Bản tin phái sinh 14/10/2021: Dao động đi ngang

14/10/2021 - 18:14

DIỄN BIẾN CÁC HĐTL

4 HĐTL tiếp tục 1 phiên biến động hẹp đóng cửa tăng từ 3-4 điểm ngoài trừ VN30F2203 giảm 10 điểm. Basis spread chuyển sang mức dương gần 3 điểm trên VN30F1M.

Khối lượng giao dịch trên VN30F2110 tăng 1%, VN30F2111 tăng 11%, VN30F2112 giảm 97% và VN30F2203 tăng 18%.

NHẬN ĐỊNH HĐTL VN30F1M

VN30F2110 tiếp tục diễn biến điều chỉnh từ ngưỡng 1522 điểm. Chỉ báo RSI và MACD vẫn đang cho tín hiệu điều chỉnh cho thấy giá có thể tiếp tục biến động đi ngang trong biên độ từ 1498-1515 điểm tương ứng MA (50) phiên và đỉnh cũ ở khung 15 phút.

Đường Bollinger Bands đang đi ngang cho thấy giá đang trong nhịp tích luỹ và xu hướng hiện tại đang đi ngang.

Xem chi tiết tại: BTPS_211014

Chia sẻ: