Báo cáo chuyên đề 10/04/2020 - Bản chất khối ngoại rút ròng | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcBáo cáo chuyên đề 10/04/2020 – Bản chất khối ngoại rút ròng

Phân tích & Nghiên cứu

Báo cáo chuyên đề 10/04/2020 – Bản chất khối ngoại rút ròng

10/04/2020 - 18:23

NỘI DUNG CHÍNH

  • Khối ngoại rút ròng không riêng thị trường Việt Nam
  • Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng
  • Nước ngoài bán ròng nhiều nhất từ các quỹ tương hỗ (Mutual Fund)
  • Dòng tiền ETF đầu có chút cải thiện so với tháng 3
  • Top 10 cổ phiếu bán ròng từ đầu năm tới 08/04/2020
  • Tình hình sở hữu nước ngoài tại ngày 08/04/2020
  • Kết luận

Xem báo cáo chi tiết tại: Dong tien NDTNN

Chia sẻ: