Báo cáo chuyên đề: Triển vọng ngành sau khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcBáo cáo chuyên đề: Triển vọng ngành sau khủng hoảng dịch bệnh Covid-19

Phân tích & Nghiên cứu

Báo cáo chuyên đề: Triển vọng ngành sau khủng hoảng dịch bệnh Covid-19

18/03/2020 - 19:19

NỘI DUNG CHÍNH

  • Top các ngành biến động mạnh nhất trước và sau khủng hoảng 2008-2009
  • Biến động các ngành hiện tại so với thời điểm 2019
  • Triển vọng tăng giá các ngành sau khủng hoảng dịch bệnh Covid-19

Xem báo cáo chi tiết tại: Sector vs Covid-19

Chia sẻ: