Báo cáo vĩ mô 6T/2020 - TTCK 07/2020: Đi ngang và tăng | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcBáo cáo vĩ mô 6T/2020 – TTCK 07/2020: Đi ngang và tăng

Phân tích & Nghiên cứu

Báo cáo vĩ mô 6T/2020 – TTCK 07/2020: Đi ngang và tăng

06/07/2020 - 08:01

NỘI DUNG CHÍNH

KINH TẾ VĨ MÔ Q2/2020

  • GDP Q2/2020 thấp nhất nhất lịch sử
  • Vốn đăng ký và giải ngân giảm so với cùng kỳ
  • XNK 6T2020 giảm nhưng CCTM thặng dư cao
  • CPI 6 tháng đầu năm tăng 4.2%
  • Sản xuất công nghiệp tháng 6 tiếp tục hồi phục
  • Tổng mức bán lẻ 6T/2020 giảm so với cùng kỳ
  • Tỷ giá và giá vàng

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THÁNG 07

  • Diễn biến thị trường tháng 06/2020
  • Giao dịch khối ngoại tháng 06/2020
  • Triển vọng TTCK tháng 07/2020

Xem báo cáo chi tiết tại: MonthlyReport_2006

Chia sẻ: