Flower
 • VN-Index

  1153.2

  -39.85 (-3.34%)
 • HNX-Index

  231.5

  -11.65 (-4.79%)
 • UPCOM-Index

  88.7

  -2.06 (-2.27%)
 • VN30-Index

  1159.94

  -37.75 (-3.15%)
 • VNDiamond

  1806.93

  -62.66 (-3.35%)
 • VNFinlead

  1828.39

  -82.63 (-4.32%)
 • VNMidcap

  1620.78

  -96.03 (-5.59%)
 • VNSmallcap

  1362.22

  -66.98 (-4.69%)
Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpBID: GIẢM DỰ PHÒNG GIÚP TĂNG LỢI NHUẬN [THỊ GIÁ: 43.450; MỤC TIÊU: 38.860 — MUA]

08/05/2023 - 18:37

BID: GIẢM DỰ PHÒNG GIÚP TĂNG LỢI NHUẬN [THỊ GIÁ: 43.450; MỤC TIÊU: 38.860 — MUA]

Analyst: Trần Tánh

MUA

Thị giá 05/05/2023: 43.450 VND

Mục Tiêu: 38.860 VND 

Sự kiện

BID công bố LNST của CĐCT mẹ (PATMI) trong Q1/2023 là 5,5 nghìn tỷ đồng (+31% QoQ/+53% YoY), hoàn thành 28% dự báo của chúng tôi. Lợi nhuận QoQ tăng chủ yếu là do chi phí hoạt động giảm, trong khi mức tăng YoY đến từ thu nhập lãi thuần cao hơn và trích lập dự phòng thấp hơn.

Tiêu điểm

Cho vay khách hàng tăng 4,9% QoQ đạt 1.597 nghìn tỷ đồng, trong khi tiền gửi của khách hàng chỉ tăng 1,6% QoQ đạt 1.497 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối Q1/2023.

Thu nhập lãi ròng (net-II) trong Q1/2023 là 13,9 nghìn tỷ đồng (-4% QoQ/ nhưng +9% YoY). Chúng tôi ước tính tỷ lệ NIM tính trên bình quân tổng tài sản trong Q1/2023 là 2,64% (-15 điểm cơ bản QoQ /-21 điểm cơ bản YoY).

Thu nhập phí ròng trong Q1/2023 là 1,5 nghìn tỷ đồng (+5% QoQ/+19% YoY), nhưng số liệu chi tiết không được công bố. Điều này khá bất ngờ khi hầu hết các ngân hàng khác đều công bố thu nhập phí giảm trong Q1/2023. 

Lãi ròng từ ngoại hối trong Q1/2023 là 673 tỷ đồng (-40% QoQ /nhưng +15% YoY).

Chi phí hoạt động là 4,8 nghìn tỷ đồng trong Q1/2023 (-36% QoQ/+12% YoY), đóng góp chính vào tăng trưởng lợi nhuận QoQ trong Q1/2023. Chúng tôi ước tính CIR (điều chỉnh) là 29,6% (-14 điểm phần trăm QoQ /nhưng +37 điểm phần trăm YoY).

Trích lập dự phòng là 5,5 nghìn tỷ đồng (+17% QoQ/ nhưng -25% YoY) trong Q1/2023, đây là khoản mục chính thúc đẩy lợi nhuận YoY.

Thu nhập ròng khác (chủ yếu đến từ thu hồi nợ xấu) là 977 tỷ đồng (+170% QoQ/-33% YoY) trong Q1/2023.  

Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,55% (+39 điểm cơ bản QoQ /+58 điểm cơ bản YoY) trong Q1/2023. Nợ xấu nhóm 3 tăng +127% QoQ/+214% YoY và nợ xấu nhóm 4 tăng +59% QoQ/+55% YoY. Ngoài ra, các khoản vay nhóm 2 tăng +45% QoQ/+87% YoY. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm xuống 171% (-46 điểm phần trăm QoQ/-88 điểm phần trăm YoY) trong Q1/2023.

Tiền gửi CASA là 243 nghìn tỷ đồng (-13% QoQ/-14% YoY). Tỷ lệ CASA giảm xuống 16,2% tại thời điểm cuối Q1/2023 (-2,7 điểm phần trăm QoQ /-4,1 điểm phần trăm YoY).

Xem chi tiết tại: 20230508 BID_1Q23_Results highlights VN 1