Flower
Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpBWE: Thực hiện M&A để thâm nhập vào thị trường mới [TG: 53.000 — MT: N/A — Không đánh giá]

07/04/2022 - 16:24

BWE: Thực hiện M&A để thâm nhập vào thị trường mới [TG: 53.000 — MT: N/A — Không đánh giá]

Chuyên viên phân tích: Trương Quang Bình 

KHÔNG ĐÁNH GIÁ

Thị giá 05/04/2022: 53.000 đồng

Mục tiêu: N/A

Tiêu điểm

BWE công bố kế hoạch tài chính khá thận trọng trong năm 2022. Cụ thể, ban lãnh đạo kỳ vọng kế hoạch doanh thu năm 2022E sẽ tăng +10% YoY, đạt 3,9 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch LNST năm 2022E chỉ tăng +1,8% YoY, tương ứng đạt 750 tỷ đồng.

Giá bán bình quân dự kiến sẽ tăng +5% YoY trong năm 2022E, phù hợp với lộ trình điều chỉnh của UBND tỉnh.

BWE dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt (1.300 đồng/cổ phiếu) vào năm 2022, tương ứng với tỷ suất cổ tức là 2,5% và tỷ lệ chi trả cổ tức bằng ~30% nếu tính toán dựa trên kế hoạch lợi nhuận năm 2022E.

BWE vẫn là công ty phân phối nước hiệu quả nhất có tỷ lệ thất thoát nước thấp nhất ngành, tỷ lệ này của BWE chỉ đạt 5,0% trong năm 2021, giảm so với mức 5,3% trong năm 2022.

Thực hiện các thương vụ M&A để thâm nhập vào thị trường mới. BWE và cổ đông lớn là TDM dự kiến mua ~50% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại các đơn vị là CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCom: CTW, Không đánh giá), CTCP Cấp nước Cần Thơ 2 và Nhà máy Nước Cần thơ 3 tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tỉnh Cần Thơ.

Sau khi toàn tất thương vụ, BWE sẽ nâng công suất lên thêm 200.000 m3/ngày tại tỉnh mà chúng tôi cho là có nền kinh tế năng động nhất tại khu vực ĐBSCL. Ban lãnh đạo cũng bàn luận về các dự án đầu tư quy mô lớn vào khu công nghiệp sắp tới của VSIP (chưa niêm yết), từ đó nhu cầu sử dụng nước của các khu công nghiệp sẽ tăng lên.

Chúng tôi không có khuyến nghị đối với BWE và sẽ không đưa ra luận điểm đầu tư đối với mã cổ phiếu này. BWE hiện đang giao dịch tương ứng với P/E lũy kế là 16,2x, cao hơn đáng kể so với mức trung vị ngành là 13,9x. BWE vẫn là doanh nghiệp có khả năng sinh lợi cao nhất trong ngành, với tỷ lệ ROE năm 2021 đạt 17,4%, so với trung vị ngành chỉ đạt 12,2%.

Xem chi tiết tại:  bwe – company visit – apr 2022 (trans ver)