Flower
 • VN-Index

  1250.55

  -2.18 (-0.17%)
 • HNX-Index

  235.67

  0.21 (+0.09%)
 • UPCOM-Index

  90.84

  0.21 (+0.23%)
 • VN30-Index

  1261.21

  -4.54 (-0.36%)
 • VNDiamond

  2050.51

  19.32 (+0.95%)
 • VNFinlead

  2062.75

  -6.37 (-0.31%)
 • VNMidcap

  1857.41

  15.49 (+0.84%)
 • VNSmallcap

  1457.1

  6.3 (+0.43%)
Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcChuyên đề: Cơ hội đầu tư cổ phiếu cổ tức từ Nghị định 140 cho năm 2022

28/03/2022 - 18:18

Chuyên đề: Cơ hội đầu tư cổ phiếu cổ tức từ Nghị định 140 cho năm 2022

Lựa chọn cổ phiếu cổ tức từ Nghị định 140 cho năm 2022

 • Dựa trên NĐ 140/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/11/2020, hiệu lực từ ngày ban hành, liên quan tới các doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước. Theo đó các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, sau khi chia lãi cho các bên góp vốn, bù đắp khoản lỗ của các năm trước, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, trích quỹ đầu tư phát triển (tối đa 30%) thì phần lợi nhuận còn lại sẽ thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông. Đối với khoản cổ tưc, lợi nhuận bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.
 • Dựa trên dữ liệu của hơn 1700 doanh nghiệp niêm yết, có khoảng 471 doanh nghiệp có vốn nhà nước trên 50% và có khả năng sẽ chi trả cổ tức theo Nghị định 140.
 • Tuy nhiên, vì nhiều doanh nghiệp có thanh khoản thấp và một số yếu tố cơ bản không quá hấp dẫn. Loại bỏ những doanh nghiệp này, có khoảng 16 doanh nghiệp có mức thanh khoản cao, một số yếu tố cơ bản tốt và lợi suất cổ tức/giá cổ phiếu hấp dẫn.

Xem báo cáo chi tiết tại: Cơ hội đầu tư cổ phiếu trả cổ tức 2022