Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpVCI: LỢI NHUẬN TỰ DOANH TĂNG VỌT TRONG 2Q20 [TG: 23.350; MT: 26.449; NẮM GIỮ-Kém khả quan]

VCI: LỢI NHUẬN TỰ DOANH TĂNG VỌT TRONG 2Q20 [TG: 23.350; MT: 26.449; NẮM GIỮ-Kém khả quan]

21/07/2020 - 13:52

CTCP CHNG KHOÁN BN VIT (VCI): LI NHUN T DOANH TĂNG VT TRONG 2Q20

Analyst: Matthew Smith, CFA 

NM GI-Kém kh quan

Th giá 20/7/2020: 23.350 đng

Mc Tiêu: 26.449 đng 

Sự kiện

Lợi nhuận 2Q20 của VCI tăng mạnh nhờ kết quả tự doanh phục hồi mạnh mẽ. Từ đó, VCI đã hoàn thành 69% dự báo lợi nhuận cả năm của chúng tôi.

Tiêu điểm

Thu nhp môi gii ròng ch đt 14 t đng (+22% QoQ/-13% YoY) do chi phí môi gii tăng vt lên 91 t đng, mc cao nht k t 4Q18. Mc dù chi phí môi gii ca VCI có xu hướng biến đng và khó lý gii được t góc nhìn ca chúng tôi, chi phí thường có xu hướng tăng đt biến trong quý 4. Do đó, chi phí tăng cao trong quý này là điu khá bt thường.

Chúng tôi ước tính phí môi gii gp trung bình là 16bps nhưng phí môi gii ròng ch là 2bps trong quý da trên khi lượng ch s và th phn ca VCI là 8,8% trên sàn giao dch HoSE và 6,6% trên UPCom. Mt ln na, VCI không nm trong top 10 nhà môi gii trên sàn giao dch HNX.

Li nhun t hot đng t doanh đt 265 t đng (+4x QoQ /+9x YoY) đã thúc đy tăng trưởng li nhun. Đây là kết qu giao dch t doanh cao nht trong lch s công ty công b t năm 2016. C th, VCI đã công b 173 t đng tin lãi được thc hin và 91 t đng khon lãi chưa thc hin trong 2Q20 – phc hi đáng k t khon l chưa thc hin 263 t đng trong 1Q20.

Doanh thu gp t hot đng cho vay ký qu (-26% QoQ /-17% YoY) cho thy rng VCI không my tích cc gia tăng th phn trong 2Q20 bi vì cho vay ký qu gim -28% QoQ/-33% YoY. Da trên trung bình các khon vay cui k, chúng tôi cho rng VCI đã thu được 10,6% li sut cho vay trong Q2/20.

Kết quả lợi nhuận khả quan của VCI củng cố quan điểm của chúng tôi về tiềm năng lợi nhuận tích cực của các công ty chứng khoán khác, đặc biệt là SSI (NẮM GIỮ-Khả quan) với tỷ trọng tự doanh cao tại thời điểm 1Q20. VCI không phải là cổ phiếu tốt nhất đối với chúng tôi trong số các công ty chứng khoán, một phần do vấn đề thanh khoản của cổ phiếu này, nhưng sự kiện ban lãnh đạo VCI vừa mua 6 triệu cổ phiếu gần đây đang tạo ra tín hiệu tích cực. VCI hiện đang giao dịch với 0,9x P/B 2020 và 6,5x P/E 2021E

Xem chi tiết tại: VCI — prop trading soar in 2Q20 results (Trans. ver)

 

Chia sẻ