Flower
Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo ETFDANH MỤC CỔ PHIẾU YS30 _ Cập nhật quy tắc 30/07/2021

02/08/2021 - 14:43

DANH MỤC CỔ PHIẾU YS30 _ Cập nhật quy tắc 30/07/2021

Chúng tôi xin cập nhật Quy tắc danh mục YS30 phiên bản 1.1. Trong phiên bản mới này chúng tôi thay đổi Timeline cơ cấu danh mục nhằm đảm bảo đầy đủ dữ liệu kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết.

Chúng tôi xin cập nhật Timeline 2021 mới theo quy tắc danh mục YS30_v1.1.

Xem báo cáo chi tiết tại: YS30_v1.1