Flower
Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo ETFDANH MỤC CỔ PHIẾU YS30_v1.1 _ Kỳ cơ cấu Q3/2021 22/08/2021

22/08/2021 - 18:56

DANH MỤC CỔ PHIẾU YS30_v1.1 _ Kỳ cơ cấu Q3/2021 22/08/2021

YSVN xin thông báo những thay đổi cơ cấu thành phần của danh mục YS30. Như timeline đã cập nhật trước đó tại Báo cáo cập nhật quy tắc YS30_v1.1. Các thay đổi sẽ được áp dụng sau khi kết thúc phiên Thứ Sáu lần thứ 3 của tháng 8, ngày 20 tháng 8 năm 2021 và sẽ có hiệu lực vào Thứ Hai, ngày 23 tháng 8 năm 2021.

Xem báo cáo chi tiết tại: YS30_v1.1_2021Q3