Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpHCM: TỰ DOANH THÚC ĐẨY SỰ PHỤC HỒI MẠNH MẼ -[TG: 23.350; MT: 26.449; MUA]

HCM: TỰ DOANH THÚC ĐẨY SỰ PHỤC HỒI MẠNH MẼ -[TG: 23.350; MT: 26.449; MUA]

27/07/2020 - 08:35

CTCP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HCM): TỰ DOANH THÚC ĐẨY SỰ PHỤC HỒI MẠNH MẼ

Matthew Smith – Giám đốc phân tích  

MUA

Thị giá 23/7/2020: 18.350 đồng

Mục Tiêu: 26.532 đồng 

Sự kiện

Lợi nhuận 2Q20 của HCM tăng vọt (+36% QoQ/ +49% YoY), phản ánh sự giao dịch tích cực của thị trường. Phí môi giới được cải thiện với khối lượng giao dịch gia tăng và lợi nhuận từ hoạt động tự doanh đạt cao nhất kể từ quý 1Q18. LNST của cổ đông công ty mẹ của HCM đạt 55% kế hoạch cả năm của công ty và 53% dự báo cả năm của chúng tôi trong 1H20.

Tiêu điểm

Thu nhập môi giới ròng đạt 47 tỷ đồng (+ 34% QoQ / -1% YoY). Chúng tôi ước tính tỷ lệ phí môi giới gộp của HCM ở mức 19bps và tỷ lệ phí môi giới ròng ở mức 7bps trong quý. Điều này dựa trên khối lượng giao dịch của thị trường và thị phần của HCM trong quý 2 trên sàn giao dịch HoSE (8,8%), HNX (5,0%) và UPCom (9,2%) theo công bố của sở giao dịch chứng khoán.

Lợi nhuận ròng từ hoạt động tự doanh là 79 tỷ đồng (+136% QoQ/ +550% YoY) là yếu tố chính thúc đẩy lợi nhuận phục hồi. Cụ thể, HCM đã ghi nhận 83 tỷ đồng tiền lãi thực hiện (tăng 28 lần QoQ và 54 lần YoY) và một khoản lỗ nhỏ chưa thực hiện (-5 tỷ đồng). Tổng tài sản FVPL là 656 tỷ đồng tính tại 2Q20, giảm -33% QoQ /-38% YoY và chiếm 9,7% tổng tài sản.

Doanh thu gộp từ hoạt động cho vay (-11% QoQ / -21% YoY) không như kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi ước tính lợi suất cho vay gộp của HCM trên giá trị khoản vay cuối kỳ là 10,6% trong 2Q20. Đây là mức lợi suất cho vay ước tính hàng quý thấp nhất cho HCM mà chúng tôi tính toán được kể từ năm 2016.

Quan điểm

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA với HCM, một trong số các lựa chọn hàng đầu của chúng tôi tại thị trường Việt Nam. Giá cổ phiếu đã giảm 5% trong tuần này, đó có thể là do tâm lý “tin ra là bán”. Các nhà đầu tư có thể xem xét tận dụng cơ hội để tích lũy cổ phiếu HCM trong tháng 8 với mức định giá hấp dẫn, trước thị trường tăng có thể xảy ra vào năm 2021. 

Xem chi tiết tại: HCM_2Q20 results (Trans ver)

Chia sẻ