Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpHD BANK (HDB): GIA TĂNG DỰ PHÒNG

HD BANK (HDB): GIA TĂNG DỰ PHÒNG

04/02/2021 - 14:33

Analyst: Trần Văn Tánh 

Thị giá 03/02/2021: 24.000 đồng 

Sự kiện

HDB đã tổ chức buổi gặp gỡ các nhà đầu tư vào ngày 03/02. HDB công bố LNST Q4/2020 1,1 nghìn tỷ đồng (-3% QoQ/-6% YoY), nguyên nhân chủ yếu là do chi phí trích lập dự phòng cao. LNST năm 2020 của HDB đạt 4,2 nghìn tỷ đồng (+18% YoY), hoàn thành 102% dự báo của chúng tôi

Tiêu điểm

Tăng trưởng tín dụng tăng 23% YoY, phần lớn đến từ SMEs (chiếm 50,8% trong tổng cho vay) và mảng bán lẻ (chiếm 37,8% trong tổng cho vay). Năm 2021, ngân hàng kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng tín dụng tương tự với năm 2020, nhưng sẽ tùy vào quyết định của NHNN.

Thu nhập lãi ròng Q4/2020 đạt 3,2 nghìn tỷ dồng (+6% QoQ/+11% YoY). NIM tính theo năm đạt 4,68% trong Q4/2020 (-34 điểm cơ bản QoQ/-91 điểm cơ bản YoY). HDB kỳ vọng NIM năm 2021 sẽ duy trì như mức đạt được năm 2020.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Q4/2020 đạt 321 tỷ đồng (-2% QoQ nhưng +100% YoY). Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng +206% QoQ/+70% YoY, đạt 93 tỷ đồng trong Q4/2020. Thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh/đầu tư đạt 79 tỷ đồng (+629% QoQ/+89% YoY).

Chi phí hoạt động Q4/2020 tăng đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (+20% QoQ/+37% YoY), đây là nguyên nhân chính làm giảm lợi nhuận trong Q4/2020. Ngân hàng cho biết, chi phí tăng là do số lượng nhân viên tăng.

Dự phòng Q4/2020 tăng +52% QoQ/+61% YoY, đạt 656 tỷ đồng trong Q4/2020. Trong năm 2020, tổng khoản thu nhập dự phòng tăng +39% YoY, đạt 1,8 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ LLR đạt 82% (+28 điểm phần trăm QoQ/+1 điểm phần trăm YoY) trong Q4/2020. Việc gia tăng LLR trong Q4/2020 là do một lượng lớn nợ xấu nhóm 3 trong Q3/2020 đã chuyển thành nợ đủ tiêu chuẩn. Tổng tỷ lệ nợ xấu được công bố trong Q4/2020 là 1,32% (-28 điểm cơ bản QoQ/ -3 điểm cơ bản YoY).

Nguồn vốn và thanh khoản vẫn ở mức cao. Tổng hệ số CAR (theo Basel II) của ngân hàng là 12% so với mức yêu cầu tối thiểu là 8,0%. Thanh khoản ổn định thể hiện qua tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn/cho vay trung và dài hạn ở mức 24,8%, thấp hơn nhiều so với mức giới hạn của quy định hiện tại là 40,0%.

Quan điểm

Tăng trích lập dự phòng làm giảm thu nhập, nhưng chúng tôi cho đây là một chính sách thận trọng để hạn chế sự suy giảm chất lượng tài sản do ảnh hưởng của Covid-19. Điều này là như những gì chúng tôi đã kỳ vọng trong báo cáo KQKD Q3/2020.

Cổ phiếu giao dịch tương ứng với mức P/B kỳ vọng năm 2021 là 1,3x, tương đương với mức trung vị của toàn ngành là 1,3x. Mức định giá của HDB là tương đối hợp lý dựa trên kết quả hoạt động vượt trội so với ngành.

Xem chi tiết tại: HDB_4Q20_Express note_edited (Trans ver)

Chia sẻ