Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpMBB: DỰ PHÒNG GIẢM GIÚP CẢI THIỆN LỢI NHUẬN [TG: 15.650 đồng; MT: 25.900 đồng–MUA]

MBB: DỰ PHÒNG GIẢM GIÚP CẢI THIỆN LỢI NHUẬN [TG: 15.650 đồng; MT: 25.900 đồng–MUA]

30/07/2020 - 18:46

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (MBB): DỰ PHÒNG GIẢM GIÚP CẢI THIỆN LỢI NHUẬN

Analyst: Trần Văn Tánh 

MUA

Thị giá 29/7/2020: 15.650 đồng

Mục Tiêu: 25.900 đồng 

Sự kiện

MBB đã công bố LNST của cổ đông ngân hàng mẹ 2Q20 là 2,3 nghìn tỷ đồng (+32% QoQ/ +23% YoY) chủ yếu do trích lập dự phòng giảm và thu hồi xử lý nợ xấu tăng trong 2Q20. MBB đã hoàn thành 46% dự báo của chúng tôi cho năm 2020E trong 1H20.

Tiêu điểm

Cho vay khách hàng tăng 4% so với đầu năm, hoàn thành chỉ 33% dự báo 2020E của chúng tôi.

Thu nhập lãi 2Q20 đạt 4,6 nghìn tỷ đồng (-2% QoQ/ +5% YoY).

NIM trên trung bình tổng tài sản là 4,47% trong 2Q20 (-13bps QoQ / -1bps YoY), chúng tôi cho rằng nguyên nhân là do lợi suất tài sản giảm nhẹ do các chính sách hỗ trợ khách vay từ phía Ngân hàng Nhà nước.

Thu nhập phí ròng 2Q20 là 945 tỷ đồng (+27% QoQ / -10% YoY). Thu nhập ngoài lãi khác (không bao gồm các khoản thu hồi xử lý nợ xấu) là 466 tỷ đồng (-29% QoQ/+62% YoY). Thu nhập khác (chủ yếu là thu hồi xử lý nợ xấu) tăng +124% QoQ / +28% YoY đạt 539 tỷ đồng.

Dự phòng giảm -42% QoQ và -13% YoY đạt 1,2 nghìn tỷ đồng trong 2Q20. Nhưng trích lập dự phòng tăng +40% YoY trong 1H20. Tỷ lệ nợ xấu là 1,37% (-25bps QoQ/ +11bps YoY), phản ánh sự thay đổi của tổng giá trị nợ xấu (-11% QoQ/+19% YoY).

Tỷ lệ LLR tăng (+24ppt QoQ / +23ppt YoY), đạt 121% trong 2Q20.

Tiền gửi CASA đã phục hồi phần nào. Tiền gửi CASA đạt 92 nghìn tỷ (+15% QoQ /+7% YoY). Tuy nhiên, tiền gửi CASA trong 2Q20 đã giảm -12% so với 2019A. Tỷ lệ CASA của MBB là 35,6% trong 2Q20 (+ 2,5ppt so với 1Q20), chúng tôi tin rằng đây vẫn là mức cao nhất trong tất cả các ngân hàng.

Quan điểm

Lợi nhuận trong các quý sau của tất cả các ngân hàng sẽ chịu áp lực do dịch bệnh Covid-19 và MBB cũng không là ngoại lệ.

Tuy nhiên, chất lượng tài sản tốt có thể giúp MBB vượt qua khó khăn tốt hơn so với hầu hết các ngân hàng. MBB thường đạt điểm cao về chất lượng theo mô hình CAMEL của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng tỷ lệ LLR là một chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng tài sản của các ngân hàng khi mà các khoản nợ xấu không được ghi nhận đầy đủ do chính sách hỗ trợ của NHNN cho phép các ngân hàng được giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ khách hàng tác động bởi Covid-19. Theo quan điểm của chúng tôi, việc MBB gia tăng tỷ lệ LLR trong 2Q20 phản ánh sự thận trọng của ngân hàng để chuẩn bị cho sự suy giảm chất lượng tài sản có thể tiếp tục xảy ra trong các quý tới.

MBB hiện là lựa chọn MUA hàng đầu của chúng tôi trong ngành ngân hàng. MBB đang giao dịch ở mức P/B 2020E là 0,8x so với trung vị ngành là 1,1x, mặc dù chất lượng hoạt động vượt trội so với hầu hết các ngân hàng khác. Giá mục tiêu 12 tháng của chúng tôi tương đương mức sinh lời +65% so với giá hiện tại.

Xem chi tiết tại: MBB_2Q20_Express note (Trans ver )

Chia sẻ