Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpMBB: NIM TĂNG VÀ GIẢM TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG [TG: 17.600; MT: 22.500 — MUA]

MBB: NIM TĂNG VÀ GIẢM TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG [TG: 17.600; MT: 22.500 — MUA]

19/10/2020 - 09:24

NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI (MBB): NIM TĂNG VÀ GIẢM TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG

Analyst: Trần Văn Tánh 

MUA

Thị giá 15/10/2020: 17.600 đồng

Mục Tiêu: 22.500 đồng 

Sự kiện

MBB báo cáo lợi nhuận sau thuế của CĐ ngân hàng mẹ Q3.20 là 2,4 nghìn tỷ đồng (+ 1% QoQ / + 10% YoY) nhờ giảm trích lập dự phòng và thu nhập lãi thuần cao hơn trong quý 3 năm 2020. Trong 9T20, LNST của CĐ NH mẹ MBB là 6,3 nghìn tỷ đồng (+ 6% YoY), hoàn thành 90% mục tiêu cả năm của ngân hàng và 73% dự báo của chúng tôi cho năm 2020E. 

Tiêu điểm

Các khoản cho vay khách hàng tăng 7% so với đầu năm, hoàn thành 52% dự báo trong năm 2020E của chúng tôi.

Thu nhập lãi thuần trong Q3.20 là 5,2 nghìn tỷ đồng (+12% QoQ/+13% YoY).

Tỷ lệ NIM trên tổng tài sản bình quân là 4,87% trong Q3.20 (+40 điểm cơ bản QoQ/ +28 điểm cơ bản YoY), chúng tôi cho rằng điều này là do chi phí huy động vốn giảm nhờ lượng tiền gửi CASA dồi dào và chính sách nới lỏng của NHNN.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong Q3.20 là 796 tỷ đồng (-16% QoQ, + 59% YoY). Lãi từ hoạt động kinh doanh khác (chủ yếu là thu hồi nợ vay) giảm -21% QoQ/ -53% YoY, đạt 425 tỷ đồng.

Trích lập dự phòng giảm -27% QoQ / -33% YoY đạt 884 tỷ đồng trong Q3.20, góp phần thúc đẩy lợi nhuận. Tuy nhiên, tổng trích lập dự phòng vẫn tăng +14% YoY trong 9T20. Tỷ lệ nợ xấu được công bố là 1,50% (+ 13 điểm cơ bản QoQ / + 2 điểm cơ bản YoY).

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt 119% (-2 điểm phần trăm QoQ / +16 điểm phần trăm YoY) trong Q3.20. Đây là một trong những tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất trong ngành.

Tiền gửi CASA tăng trở lại. Tiền gửi CASA đạt 102 nghìn tỷ đồng (+ 11% QoQ / + 19% YoY). Chúng tôi cho rằng tỷ lệ CASA của MBB là 37,7% trong Q3.20 (+ 2 điểm phần trăm so với Q2.20), vẫn cao nhất trong số các NH.

 Quan điểm

Thu nhập vẫn khả quan, như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo dự đoán thu nhập Q3.20 của chúng tôi. Tỷ lệ LLR cao giúp MBB linh hoạt trong việc giảm trích lập dự phòng và tăng lợi nhuận, và rõ ràng MBB đã tận dụng điều đó trong Q3.20. Chúng tôi cho rằng MBB ít chịu áp lực tăng trích lập dự phòng trong Q4.20 khi so với nhiều ngân hàng khác.

Tiền gửi CASA dồi dào đã giúp giảm chi phí huy động vốn, từ đó thúc đẩy thu nhập lãi thuần trong Q3.20. Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ tiền gửi CASA của MBB sẽ tăng cao hơn nữa trong Q4.20. Trong quá khứ, MBB thường đạt tỷ lệ tiền gửi CASA tăng cao trong cả Q4.18 và Q4.19.

Chất lượng tài sản vẫn ổn định nhưng cần lưu ý đến nợ xấu gia tăng. Tỷ lệ nợ xấu trong Q3.20 vẫn chấp nhận được ở mức 1,50%, nhưng nợ xấu nhóm 5 (tức là nợ có khả năng mất vốn) đã tăng +17% QoQ/ +47% YoY.

Duy trì khuyến nghị MUA. MBB giao dịch ở mức 1,1x P/B 2020E so với 1,3x trung vị ngành, mặc dù chất lượng hoạt động vượt trội so với hầu hết các công ty cùng ngành. Giá mục tiêu của chúng tôi tương đương mức sinh lời +28% so với giá hiện tại.

Xem chi tiết tại: MBB_3Q20_Express note (Trans ver)

Chia sẻ