Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuNhận định thị trườngMORNING NOTE 07/10/2020 – Rủi ro ngắn hạn vẫn tiếp tục tăng nhẹ tại 920 điểm

MORNING NOTE 07/10/2020 – Rủi ro ngắn hạn vẫn tiếp tục tăng nhẹ tại 920 điểm

07/10/2020 - 09:02

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Phố Wall phản ứng tiêu cực khi không có gói kích thích mới

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại tiếp tục giảm bán ròng còn 112 tỷ

Nhóm Kim loại tiếp tục mở rộng đà tăng

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_201007

Chia sẻ