Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuNhận định thị trườngMORNING NOTE 14/10/2020 – Dòng tiền ngắn hạn suy yếu

MORNING NOTE 14/10/2020 – Dòng tiền ngắn hạn suy yếu

14/10/2020 - 08:03

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Phố Wall điều chỉnh sau chuỗi 4 ngày tăng liên tiếp

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại giảm bán ròng còn 38 tỷ

Dòng tiền chủ yếu dịch chuyển vào các thị trường phát triển

Xem báo cáo chi tiết tại: Morning Note_201014

Chia sẻ