Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuNhận định thị trườngMORNING NOTE 28/08/2020 – Khối ngoại tập trung mua ròng ETF nội – VSC

MORNING NOTE 28/08/2020 – Khối ngoại tập trung mua ròng ETF nội – VSC

28/08/2020 - 08:03

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Thị trường phân hóa sau kết quả họp của Fed

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Khối ngoại bán ròng 252 tỷ

Khối ngoại tập trung mua ròng các ETF trong nước

CỔ PHIẾU HÔM NAY

VSC – Hình thành mô hình tăng dài hạn

Xem báo cáo chi tiết tại:Morning Note_200828

Chia sẻ