Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpNGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB): CHẤT LƯỢNG THU NHẬP TỐT

NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB): CHẤT LƯỢNG THU NHẬP TỐT

27/01/2021 - 17:55

Analyst: Trần Văn Tánh

 MUA

Thị giá 26/01/2021: 27.800 đồng 

Sự kiện

ACB công bố LNST Q4/2020 đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (+23% QoQ/+63% YoY) phần lớn nhờ vào thu nhập lãi ròng và thu nhập ngoài lãi khác. Trong năm 2020, LNST của ACB đạt 7,7 nghìn tỷ đồng (+28% YoY), hoàn thành 121% dự báo của chúng tôi.

Tiêu điểm

Tăng trưởng cho vay đạt mức 16% YoY so với trung bình ngành đạt 12%.

Thu nhập lãi ròng Q4/2020 đạt 4,4 nghìn tỷ đồng (+21% QoQ/+33% YoY). NIM trên tổng tài sản bình quân đạt 4,09% trong Q4/2020 (+53 điểm cơ bản QoQ/+50 điểm cơ bản YoY) nhờ vào tỷ lệ CASA đã được cãi thiện và chính sách nới lỏng tiền tệ của NHNN.

Tiền gửi CASA tiếp tục cải thiện. Tỷ lệ CASA của ACB đạt 21,6% tại thời điểm Q4/2020 (+2,5 điểm phần trăm QoQ/ +2,5 điểm phần trăm YoY).

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Q4/2020 đạt 406 tỷ đồng (-17% QoQ/-16% YoY). Thu nhập ngoài lãi khác đạt 308 tỷ đồng (+24% QoQ/+61% YoY).

Chi phí hoạt động trong Q4/2020 đạt 1,8 nghìn tỷ đồngg (+2% QoQ/ nhưng -36% YoY). CIR (đã điều chỉnh) giảm xuống còn 43% (-14 điểm phần trăm YoY) trong năm 2020.

Khoản trích lập dự phòng Q4/2020 tăng +52% QoQ/+121% YoY, đạt 247 tỷ đồng, khoản dự phòng lũy kế cả năm 2020 đạt 941 tỷ đồng (+244% YoY). Tỷ lệ nợ xấu (NPL) công bố đạt mức 0,59% (-24 điểm cơ bản QoQ/+5 điểm cơ bản YoY). Tổng các nhóm nợ NPLs đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (-26% QoQ/+27 YoY).

Tỷ lệ LLR của ACB đạt 160% (+43 điểm phần trăm QoQ/-15 điểm phần trăm YoY) trong Q4/2020. Đây là một trong những mức tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất trong ngành.

Quan điểm

Chất lượng tài sản được tăng cường bằng cách tăng dự phòng, chúng tôi đánh giá cao việc làm này để ngăn ngừa khả năng suy giảm chất lượng tài sản trong tương lai. Tỷ lệ LLR cao sẽ giúp ACB linh hoạt trong việc giảm trích lập dự phòng và giúp tăng lợi nhuận trong năm 2021.

Tỷ lệ NPL thấp. Chúng tôi tin rằng tỷ lệ NPL trong Q4/2020 của ACB (0,59%) là mức thấp nhất trong ngành.

ACB giao dịch ở mức P/B kỳ vọng năm 2021 là 1,3x so với mức trung vị ngành là 1,4x. Chúng tôi tin rằng ACB xứng đáng với mức định giá cao hơn so với mức trung vị ngành nhờ kết quả hoạt động tốt và chất lượng tài sản vững chắc. Các chất xúc tác ngắn hạn có thể bao gồm việc ghi nhận phí trả trước từ thương vụ bancassurance độc quyền và khả năng sẽ được thêm vào các chỉ số (ví dụ: VN30, VNDiamond và VNFinlead).

Xem chi tiết tại: ACB_4Q20_Express note (Trans ver)

Chia sẻ