Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpNGÂN HÀNG BIDV (BID): DỰ PHÒNG TĂNG

NGÂN HÀNG BIDV (BID): DỰ PHÒNG TĂNG

02/02/2021 - 13:40

Analyst: Trần Văn Tánh 

BÁN

Thị giá 29/01/2021: 39.900 đồng

Mục Tiêu: 37.300 đồng 

Sự kiện

BID công bố LNST Q4/2020 đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (-22% QoQ/-43% YoY) phần lớn là do việc tăng trích lập dự phòng. LNST năm 2020 của BID đạt 7,1 nghìn tỷ đồng (-14,7% YoY), hoàn thành 74% kế hoạch cả năm của ngân hàng và 69% dự báo của chúng tôi.

Tiêu điểm

Cho vay chỉ tăng 9% YoY, đạt 1.214 nghìn tỷ đồng trong năm 2020.

Thu nhập lãi ròng trong Q4/2020 đạt 10,6 nghìn tỷ đồng (+16% QoQ/+10% YoY). NIM trên tổng tài sản bình quân đạt 2,83% trong Q4/2020 (+32 điểm cơ bản QoQ/+20 điểm cơ bản YoY), nhờ vào chi phí huy động vốn thấp hơn.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ trong Q4/2020 đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+16% QoQ/+28% YoY). Thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đạt +507 tỷ đồng trong Q4/2020 (+27% QoQ/-37% YoY). Và thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 486 tỷ đồng (+11% QoQ/+16% YoY). Thu nhập khác (chúng tôi tin rằng phần lớn đến từ việc xử lý nợ xấu) tăng mạnh +127% QoQ/+29% YoY và đạt 2,3 nghìn tỷ đồng.

Trích lập dự phòng tăng +22% QoQ/+93% YoY, đạt 7,0 nghìn tỷ đồng trong Q4/2020, đây là nhân tố chính khiến cho thu nhập giảm. Trích lập dự phòng cả năm 2020 tăng 15% YoY, đạt 23,1 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) công bố là 1,76% (-21 điểm cơ bản QoQ/+1 điểm cơ bản YoY) trong Q4/2020.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt 88% (+1,3 điểm phần trăm QoQ/+13,3 điểm phần trăm YoY) tại thời điểm Q4/2020

Quan điểm

Chính sách thận trọng. BID tăng trích lập dự phòng đáng kể trong Q4/2020, điều này làm giảm lợi nhuận. Nhưng chúng tôi đánh giá việc làm này theo hướng tích cực, bởi vì nó giúp giảm tác động từ việc hình thành nợ xấu của các khoản vay được tái cơ cấu (thông thường có độ trễ nhất định) và khả năng hình thành nợ xấu mới có thể gia tăng trong năm 2021

Mức định giá vẫn cao, theo quan điểm của chúng tôi. BID giao dịch tại mức P/B kỳ vọng năm 2021 là 1,8x so với mức trung vị ngành là 1,3x mặc dù ROE chỉ đạt 12% khi so với trung vị ngành là 16%. BID hưởng lợi từ quy mô lớn và là NH có vốn nhà nước như VCB, nhưng chúng tôi cho rằng BID khó có thể so sánh với VCB (MUA) về mặt chất lượng. Vì vậy, chúng tôi duy trì khuyến nghị BÁN

Xem chi tiết tại: BID_4Q20_Express note_edited (Trans ver)

Chia sẻ