Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo vĩ môNợ công 2020-2021: Thách thức nhưng không rủi ro

Nợ công 2020-2021: Thách thức nhưng không rủi ro

14/08/2020 - 15:25

·    Nghĩa v tr n công trong giai đon 2020-2021 mc cao

·    Bi chi ngân sách hin khong 3.36% GDP và tình hình thu NSNN 2020 có th b nh hưởng bi dch

·    N công 2020 ước khong 56.4%, vn thp hơn so vi các năm trước

·    Chính ph đy mnh đu tư công, nhng yếu t vĩ mô cũng như v thế hin ti Vit Nam là nhng yếu t h tr nn kinh tế sp ti.

 Xem chi tiết tại: No Cong_2020

Chia sẻ