Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpNT2: NƠI TRÚ ẨN AN TOÀN TẠI THỜI ĐIỂM “KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN”[TG: 20.550; MT: 25.181 — MUA]

NT2: NƠI TRÚ ẨN AN TOÀN TẠI THỜI ĐIỂM “KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN”[TG: 20.550; MT: 25.181 — MUA]

05/08/2020 - 09:11

CTCP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 (NT2): NƠI TRÚ ẨN AN TOÀN TẠI THỜI ĐIỂM “KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN”

Analyst: Trương Quang Bình 

MUA

Thị giá 03/8/2020: 20.550 đồng

Mục Tiêu: 25.181 

Tiêu điểm

Kết quả kinh doanh 1H2020 được cải thiện. LNST 1H2020 tăng 10,7% YoY lên 1.447 tỷ đồng dù doanh thu giảm 10,4% YoY xuống 3.599 tỷ đồng. Điều này chủ yếu đến từ lợi nhuận gộp mở rộng lên 15,1%, tăng 2,6 điểm % YoY. Chi phí tài chính ròng giảm 39,5% YoY xuống 50,8 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động giảm 7,9% YoY xuống 36,8 tỷ đồng.

Cổ tức hấp dẫn với lợi tức cổ tức 9,7% 2020E và 12,2% 2021E. NT2 đặt mục tiêu chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với 20% mệnh giá (2.000 đồng/ cổ phiếu), tương đương với lợi tức cổ tức 9,7% và tỷ lệ chi trả cổ tức là 83%. Kế hoạch này khá hợp lý do không đầu tư thêm trong giai đoạn sắp tới. Chúng tôi kỳ vọng cổ tức tiền mặt sẽ tăng lên 25% mệnh giá từ năm 2021 trở đi, tương đương với tỷ lợi cổ tức là 12,2%, khi sản lượng phục hồi sau đợt trung tu năm 2020.

Cập nhật đàm phán lại PPA. Ban lãnh đạo dự kiến ​​sẽ không điều chỉnh giá bán hợp đồng trong năm nay và dự kiến ​​mức điều chỉnh giảm không vượt quá 40 đồng / kWh trong năm tới, không cao hơn nhiều so với kịch bản xấu của chúng tôi, 35 đồng/ kWh được nêu trong báo cáo lần đầu. Do đó, chúng tôi đã áp dụng mức điều chỉnh giảm 40 đồng/ kWh từ năm 2021 trở đi trong mô hình để phản ánh đầy đủ các rủi ro đàm phán lại giá điện.

Điều chỉnh mô hình. Chúng tôi giảm dự báo doanh thu năm FY2020E 14% xuống còn 7.208 tỷ đồng (-6,1% YoY), chủ yếu đến từ việc sản lượng giảm 5% YoY do trung tu trong năm nay dự kiến kéo dài 32 ngày trong 2H2020. Chúng tôi giảm 7,7% dự báo LNST năm 2020E xuống còn 705 tỷ đồng (-16,7% YoY). NT2 đã hoàn trả hoàn tất chi trả 100% nợ dài hạn trong 2Q20.

Chúng tôi giảm giá mục tiêu 13,7% xuống còn 25.181 đồng/ cổ phiếu, tương đương EV / EBITDA 4,8x 2021. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA (từ NẮM GIỮ-Khả quan) do triển vọng hoạt động của NT2 đã cải thiện rõ ràng hơn. Rủi ro chính đối với khuyến nghị của chúng tôi là sự ổn định của nguồn cung cấp khí đầu vào. Tuy nhiên, rủi ro ổn định nguồn khí đầu vào sẽ được giải quyết ổn thỏa vào năm 2021 khi mỏ khí Sao Vàng – Đại Nguyệt đi vào hoạt động. Với chính sách cổ tức hấp dẫn, chúng tôi cho rằng NT2 là một lựa chọn tốt cho chiến lược phòng thủ trong thời điểm “không thể dự báo” như hiện nay.

Xem chi tiết tại: 20200729 NT2 updates- edited v2

Chia sẻ