Flower
 • VN-Index

  1212

  -15.31 (-1.25%)
 • HNX-Index

  231.08

  -2.93 (-1.25%)
 • UPCOM-Index

  90.16

  -0.41 (-0.45%)
 • VN30-Index

  1223.09

  -16.81 (-1.36%)
 • VNDiamond

  1950.73

  -32.57 (-1.64%)
 • VNFinlead

  2003.47

  -25.97 (-1.28%)
 • VNMidcap

  1777.62

  -37.24 (-2.05%)
 • VNSmallcap

  1416.93

  -25.38 (-1.76%)
Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpPC1: ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU [THỊ GIÁ: 24.600; MỤC TIÊU: 34.123 — MUA]

03/11/2023 - 11:27

PC1: ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU [THỊ GIÁ: 24.600; MỤC TIÊU: 34.123 — MUA]

Analyst: Trương Quang Bình

MUA

Thị giá 01/11/2023: 24.600 VND

Mục Tiêu: 34.123 VND 

Sự kiện

PC1 báo cáo lợi nhuận phục hồi trong Q3/2023 so với quý trước do doanh thu bán điện phục hồi và mảng khai thác quặng đã bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận.

Tiêu điểm

Doanh thu quý Q3/2023 giảm -26,1% YoY (-13,3% QoQ) còn 2.220 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu xây lắp điện giảm 80% YoY xuống còn 478 tỷ đồng, khiến tổng doanh thu giảm dù các mảng kinh doanh khác có sự phục hồi. Cụ thể, doanh thu bán điện tăng +18,3% YoY (Q2/2023 giảm -40,5% YoY) lên 380,6 tỷ đồng (chiếm 17,1% tổng doanh thu), do thủy điện phục hồi sau đợt hạn hán trong Q2/2023.

Mảng khai thác quặng đã bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận của PC1 trong Q3/2023. PC1 ghi nhận 598 tỷ đồng doanh thu từ mảng quặng (trong Q/2023 không đóng góp), chiếm 27% tổng doanh thu. Mảng khai thác có biên lợi nhuận gộp là 31%, cao nhất trong các mảng kinh doanh của PC1.

 

Biên lợi nhuận gộp Q3/2023 tăng lên 24,1%, tăng 9 điểm phần trăm YoY nhờ sự đóng góp của mảng khai thác quặng. PC1 vẫn báo cáo LNST của CĐCT mẹ (PATMI) Q3/2023 là 63,6 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ ròng 12,6 tỷ đồng trong Q2/2023 dù giảm 3,3% YoY, chủ yếu do chi phí tài chính ròng tăng 16,1% YoY; chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) tăng 11,1% YoY.

PC1 báo cáo PATMI trong 9T2023 là 65,7 tỷ đồng, giảm 87,6% YoY do doanh thu giảm 13,3% YoY xuống còn 5.198 tỷ đồng. Ngoài ra, SG&A tăng 20% YoY lên 255 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính ròng 9T2023 tăng +15% YoY đạt 628 tỷ đồng. Mặt tích cực là biên lợi nhuận gộp 9T2023 đã tăng 3,5 điểm phần trăm YoY nhờ sự đóng góp của mảng kinh doanh quặng có biên lợi nhuận cao.

Đòn bẩy ổn định. Tính đến thời điểm cuối 9T2023, nợ ròng tăng 3,9% YoY lên 8,2 nghìn tỷ đồng, nhưng tỷ lệ nợ ròng/ VCSH giảm nhẹ xuống ~115%, thấp hơn so với mức 121% trong 9T2022. Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận hoạt động / chi phí lãi vay) là 1,4x, giảm từ mức 2,1x trong 9T2022.

Xem chi tiết tại: 20231101 PC1 3Q23 results- edited VN 1