Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpPV POWER (POW): LỢI NHUẬN Q4/2020 HỒI PHỤC

PV POWER (POW): LỢI NHUẬN Q4/2020 HỒI PHỤC

02/02/2021 - 13:43

Analyst: Trương Quang Bình 

MUA

Thị giá 01/02/2021: 11.300 đồng

Mục Tiêu: 13.137 đồng 

Sự kiện

POW đã công bố KQKD Q4/2020 vào cuối tuần trước. Lợi nhuận ròng của công ty đã phục hồi mạnh mẽ từ mức cơ sở thấp của năm ngoái do biên lợi nhuận gộp tăng và khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi giảm.

Tiêu điểm

Doanh thu Q4/2020 giảm -13,8% YoY, đạt 7,9 nghìn tỷ đồng. Tổng sản lượng đầu ra giảm -13,1% YoY còn 5,3 tỷ kWh do đợt trung tu của NT2 kéo dài ba tuần vào Q4/2020 (doanh thu Q4/2020 của NT2 giảm -31% YoY) trong khi NT1 có mức huy động thấp (doanh thu của NT1 giảm -65% YoY).

Tuy nhiên, LNST Q4/2020 tăng mạnh 233% YoY lên 892 tỷ đồng, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng trong biên lợi nhuận gộp +8,2 điểm phần trăm, đạt 21,8%, trong khi chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp giảm -27,5% YoY, đạt 492 tỷ đồng. Theo giải trình của POW, chi phí dự phòng nợ khó đòi giảm 175 tỷ đồng YoY và chi phí tài chính ròng giảm -47% YoY còn 125 tỷ đồng.

LNST năm 2020 giảm -12,5% YoY, còn 2,2 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận thấp chủ yếu do doanh thu giảm -16% YoY còn 29,7 nghìn tỷ đồng (trong đó, doanh thu của NT1 giảm -62,8% YoY còn 1,8 nghìn tỷ đồng). Ngoài ra, chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp tăng +6,4% YoY, đạt 1,3 nghìn tỷ đồng. Mặt khác, biên lợi nhuận gộp tăng +1 điểm phần trăm lên 15,5% và chi phí tài chính ròng giảm -41,8% YoY còn 507 tỷ đồng.

Đòn bẩy tài chính giảm đáng kể. Nợ ròng Q4/2020 giảm -61,5% YoY còn 4,6 nghìn tỷ đồng. Do đó, nợ ròng trên vốn chủ sở hữu đã giảm xuống còn 14,6% từ mức 39,9% tại thời điểm Q4/2019. Điều này giải thích cho sự sụt giảm chi phí tài chính ròng trong năm 2020.

Kỳ vọng hồi phục vào năm 2021. Năm 2020, sản lượng điện sản xuất giảm -14% YoY còn 19 tỷ kWh do nhiệt điện khí NT1 phải đối mặt với mức huy động thấp. Vấn đề này hiện cần được giải quyết khi mỏ khí Sao Vàng Đại Nguyệt được đi vào hoạt động vào tháng 11/2020, giúp giảm bớt áp lực thiếu hụt nguồn cung khí đầu vào.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với POW. Cổ phiếu đã vượt xa mức giá mục tiêu của sau bài báo cáo gần nhất vào tháng 11/2020 của chúng tôi trước khi điều chỉnh về mức mà chúng tôi cho là hấp dẫn hơn theo diễn biến chung của thị trường. Vì vậy, chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 13.137 đồng/cổ phiếu, tương ứng EV/EBITDA kỳ vọng năm 2021 chỉ đạt 6,2x. Một lần nữa, chúng tôi kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ phục hồi vào năm 2021 do vấn đề nguồn cung khí đã được cải thiện.

Các chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng còn bao gồm khả năng thu hồi nợ khó đòi từ EVN, có thể lên tới gần 1,4 nghìn tỷ đồng.

Xem chi tiết tại: 20210201 POW 4Q20_edited (Trans ver)

Chia sẻ