Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpPVD: Q3/2020 KHÓ KHĂN, Q4/2020 CẢI THIỆN — [TG: 11.400 ;MT: 10.429]– NẮM GIỮ – Khả quan

PVD: Q3/2020 KHÓ KHĂN, Q4/2020 CẢI THIỆN — [TG: 11.400 ;MT: 10.429]– NẮM GIỮ – Khả quan

28/08/2020 - 11:21

TNG CTCP KHOAN VÀ DCH V KHOAN DU KHÍ (PVD)

Q3/2020 KHÓ KHĂN, Q4/2020 CI THIN

Chuyên viên phân tích: Trương Quang Bình  

NĂM GI Kh quan

Th giá 27/08/2020: 11.400 đng

Mc Tiêu: 10.429 đng (-9,1%) 

S kin 

C phiếu PVD đã tăng trn vào ngày hôm qua (26/8) vi kỳ vng Q4/2020 s hi phc so vi Q3/2020 theo các công b v hot đng kinh doanh gn đây ca doanh nghip. 

Quan đim 

Tình hình hat đng trong Q3/2020 khó khăn, nhưng kh năng được ci thin trong Q4/2020. PVD II và PVD III phi dng chiến dch khoan ti Malaysia sm hơn d kiến vào tháng 7 và tháng 6 năm 2020 do dch COVID-19 (điu này chưa được thông báo trước đây). Tuy nhiên, PVD đã nhanh chóng tìm được các hp đng khoan khác. C th, PVD II s bt đu d án khoan 100 ngày ti Vit Nam vào tháng 9, và PVD III s bt đu chiến dch khoan 3 tháng cho khách hàng Kris Energy ti Campuchia vào tháng 10. Giá thuê ngày không được công b; nhưng do h s s dng giàn khoan Đông Nam Á đã gim xung dưới 60%, chúng tôi s không kỳ vng mc giá thuê ngày ci thin. Ngoài ra, giá du Brent hin đang giao dch mc 45,7 USD/ thùng, tăng 5,3% MoM nhưng gim 23,1% YoY.

KQKD 6 tháng đu năm: Ci thin t mc thp. C th, doanh thu 6 tháng đu năm tăng 66% YoY, đt 3.141 t đng trong khi LNST ca công ty m đt 84,9 t đng, tăng 3,9 ln YoY. Kh năng sinh li được ci thin ch yếu là nh 1) chi phí bán hàng & qun lý gim 30,3% YoY và 2) chi phí tài chính ròng gim 17,0% YoY, xung 45,8 t đng.

Doanh thu 6 tháng đu năm tăng do khi lượng công vic được ci thin. PVD công b vn hành bình quân 3,56 giàn khoan t nâng trong 6 tháng đu năm, cao hơn mt chút so vi t l 3,45 ca 6 tháng đu năm 2019. Ngoài ra, PVD đã m rng khi lượng công vic bng cách b sung trung bình 2,4 giàn khoan t nâng mi thuê trong năm nay. T sut li nhun ca các giàn khoan t nâng được thuê thường duy trì mc trung bình 1-2%.

Ban lãnh đo PVD lc quan v trin vng năm 2021. C th, PVD tin rng tt c các giàn khoan t nâng s đm bo vic làm cho năm 2021, mc dù chưa công b các thông tin chi tiết liên quan. Ngoài ra, như chúng tôi đã lưu ý trước đó, giàn khoan nước sâu TAD (PVD V) s bt đu chiến dch khoan ti Brunei vào tháng 4/2021 cho Brunei Shell Petroleum (BSP).

Giá c phiếu ca PVD đã tăng 40,7% so vi báo cáo cp nht vào tháng 3/2020 ca chúng tôi, hin đang được giao dch ti 0,34x P/B 2020E. Chúng tôi không điu chnh d báo hay khuyến ngh ca chúng tôi trong báo cáo này. 

Xem chi tiết tại: 20200826 PVD

 

Chia sẻ