Flower
 • VN-Index

  1152.43

  -1.42 (-0.12%)
 • HNX-Index

  234.5

  -1.34 (-0.57%)
 • UPCOM-Index

  88.44

  -0.29 (-0.33%)
 • VN30-Index

  1164.45

  -4.15 (-0.36%)
 • VNDiamond

  1849.48

  15.02 (+0.82%)
 • VNFinlead

  1847.3

  -13.94 (-0.75%)
 • VNMidcap

  1639.87

  -2.54 (-0.15%)
 • VNSmallcap

  1360.9

  -1.12 (-0.08%)
Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpSTB: THU NHẬP LÃI RÒNG TĂNG MẠNH [THỊ GIÁ: 24.950; MỤC TIÊU: 28.860 — MUA]

09/05/2023 - 14:55

STB: THU NHẬP LÃI RÒNG TĂNG MẠNH [THỊ GIÁ: 24.950; MỤC TIÊU: 28.860 — MUA]

Analyst: Trần Tánh

MUA

Thị giá 05/05/2023: 24.950 VND

Mục Tiêu: 28.860 VND 

Sự kiện

STB công bố LNST của CĐCT mẹ (PATMI) trong Q1/2023 là 1,9 nghìn tỷ đồng (+8% QoQ/+49% YoY), hoàn thành 25% mục tiêu cả năm của ngân hàng và 38% dự báo của chúng tôi. Mức tăng mạnh YoY chủ yếu nhờ thu nhập lãi ròng cao.

Tiêu điểm

Cho vay tăng 2,2% QoQ/8,6% YoY đạt 448 nghìn tỷ đồng trong Q1/2023.

Thu nhập lãi ròng trong Q1/2023 đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (-3% QoQ/+113% YoY). STB đã trích lập dự phòng đầy đủ cho khoãn lãi dự thu liên quan đến tái cơ cấu (tổng lãi dự thu khoản 22 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng tài sản) trong năm 2022. Chúng tôi ước tính tỷ lệ NIM tính trên bình quân tổng tài sản trong Q1/2023 là 3,93% (-25 điểm phần trăm QoQ /+1,9 điểm phần trăm YoY).

Thu nhập phí ròng trong Q1/2023 là 658 tỷ đồng (-26% QoQ/-57% YoY), chúng tôi cho rằng thu nhập phí giảm là do doanh thu từ banca giảm, tương đồng với xu hướng chung của ngành.

Chi phí hoạt động Q1/2023 là 3,4 nghìn tỷ đồng (+29% QoQ/+21% YoY). Chúng tôi ước tính tỷ lệ CIR (điều chỉnh) là 51% trong Q1/2023 (+14 điểm phần trăm QoQ/-11 điểm phần trăm YoY).

Tác động trái chiều của trích lập dự phòng. Trích lập dự phòng giảm -70% QoQ nhưng tăng +42% YoY đạt 1 nghìn tỷ đồng trong Q1/2023.

Thu nhập khác ròng (chủ yếu là thu hồi nợ xấu) chỉ đạt 29 tỷ đồng (-95% cả QoQ và YoY) trong Q1/2023. Việc thu hồi nợ xấu đã đóng góp vào lợi nhuận của STB trong những năm gần đây, nhưng xu hướng này đang giảm khi quá trình thu hồi nợ xấu sắp hoàn tất.

Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,19% (+21 điểm cơ bản QoQ/ -9 điểm cơ bản YoY) trong Q1/2023. Tổng nợ xấu tăng +24% QoQ/+1% YoY lên 5,3 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ xấu nhóm 3 tăng 143% QoQ /+327% YoY. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm xuống 104% (-27 điểm phần trăm QoQ /-30 điểm phần trăm YoY).

Tỷ lệ CASA giảm xuống 17,4% tại thời điểm cuối Q1/2023 (-1,8 điểm phần trăm QoQ /-5,6 điểm phần trăm YoY).

Xem chi tiết tại: 20230508 STB_1Q23_Results highlights VN 1