Loading

PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpSTB: Thu nhập tăng nhờ giảm dự phòng trong Q4 [TG: 20.000]

STB: Thu nhập tăng nhờ giảm dự phòng trong Q4 [TG: 20.000]

25/01/2021 - 13:10

Analyst: Trần Văn Tánh 

MUA

Thị giá 21/01/2021: 20.000 đồng 

Sự kiện

STB công bố LNST trong Q4/2020 đạt 837 tỷ đồng (+17% QoQ/+57% YoY). Thu nhập tăng chủ yếu nhờ khoản trích lập dự phòng thấp hơn và thu nhập ngoài lãi tăng. Trong năm 2020, LNST của STB đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (+9% YoY), hoàn thành 113% dự báo của chúng tôi cho năm 2020.

Tiêu điểm

Cho vay tăng 15% YoY, hoàn thành 120% dự báo năm 2020 của chúng tôi.

Thu nhập lãi thuần trong Q4/2020 đạt 3,0 nghìn tỷ đồng (-1% QoQ nhưng +70% YoY). NIM trên tổng tài sản bình quân đạt 2,47% trong Q4/2020 (-5 điểm cơ bản QoQ /+89 điểm cơ bản YoY), chúng tôi cho rằng chủ yếu là do chi phí huy động vốn giảm nhẹ nhờ vào chính sách nới lỏng của NHNN.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ trong Q4/2020 giảm -14% QoQ/-10% YoY, đạt 1,1 nghìn tỷ đồng. Thu nhập từ giao dịch ngoại hối tăng +58% QoQ/+35% YoY và từ các khoản đầu tư tăng +20x QoQ/+514% YoY. Thu nhập khác (chủ yếu là xử lý nợ xấu) tăng +63% QoQ/+1% YoY.

Khoản trích lập dự phòng chỉ đạt 64 tỷ đồng trong Q4/2020 (-95% QoQ /-86% YoY), đây là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận tăng trong Q4/2020. Tuy nhiên, tổng mức trích lập dự phòng đã tăng +35% YoY, đạt mức 2,9 nghìn tỷ đồng trong năm 2020.

Tỷ lệ LLR tăng lên 94% (+20 điểm phần trăm QoQ/+24 điểm phần trăm YoY) trong Q4/2020.

Tỷ lệ NPL công bố là 1,70% (-2 điểm cơ bản QoQ/+14 điểm cơ bản YoY). Tổng tài sản không sinh lời (NPA) đạt 65 nghìn tỷ đồng (-8,8% QoQ/-14,3% YoY). Do đó, chúng tôi ước tính rằng tỷ lệ NPA/tổng tài sản của STB giảm xuống 13,1% tại thời điểm Q4/2020 (-1,5 điểm phần trăm QoQ/-3,5 điểm phần trăm YoY). Tính cho cả năm, STB đã giải quyết được 15 nghìn tỷ đồng NPA trên bảng cân đối kế toán, hoàn thành 136% kế hoạch cả năm của ngân hàng.

Quan điểm

Việc giải quyết tài sản không sinh lời vẫn đang tiến triển khá tốt. Tỷ lệ NPA/tổng tài sản của STB đã giảm đáng kể từ mức đỉnh 27,2% trong Q4/2017 xuống còn 13,1% tính tại thời điểm Q4/2020 đến từ việc bán tài sản/xử lý nợ xấu và trích lập dự phòng.

Nhưng việc giảm dự phòng để gia tăng lợi nhuận là điều đáng ngại. Lợi nhuận Q4/2020 chủ yếu đến từ việc giảm trích lập dự phòng. Ban lãnh đạo đã làm tốt khi giảm một nửa tài sản không sinh lời tính theo tỷ lệ phần trăm trong ba năm qua, nhưng nhiệm vụ này vẫn chưa kết thúc và có thể sẽ bị tác động kép bởi COVID.

STB giao dịch ở mức P/B kỳ vọng năm 2021 là 1,2x so với mức trung vị của ngành là 1,4x, đây được cho là mức định giá tương đối cao do giá trị tài sản không sinh lời tương đối lớn vẫn chưa được giải quyết và ROE kỳ vọng cho năm 2021 tương đối thấp của ngân hàng ở mức 8,8%. Khuyến nghị của chúng tôi đang được xem xét.

Xem chi tiết tại: STB_4Q20_Express note (Trans ver)

Chia sẻ