Sự kiện và Bình luận: TRUY TÌM CỔ PHIẾU TỪ THOÁI VỐN | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcSự kiện và Bình luận: TRUY TÌM CỔ PHIẾU TỪ THOÁI VỐN

Phân tích & Nghiên cứu

Sự kiện và Bình luận: TRUY TÌM CỔ PHIẾU TỪ THOÁI VỐN

28/09/2021 - 16:32

Nhu cầu vốn lớn cho đầu công

Ngân sách thâm hụt do COVID thúc đẩy khả năng đẩy nhanh qua trình thoái vốn

Nhu cầu vốn cho đầu tư công cho giai đoạn 2021-2025 khoảng 32-34% GDP (2.0-2.14 triệu tỷ đồng) với mục tiêu tỷ lệ giải ngân đạt 90% KH. Trong khi đó, kế hoạch đầu tư công cho 2021 chỉ tương đương 7.3% GDP. Do đó, nhu cầu vốn đầu công cho giai đoạn 2022-2025 rất lớn.

Xem chi tiết tại: Thoái vốn 2021-2022

Chia sẻ: