TCB: GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ [THỊ GIÁ: 35.450; MỤC TIÊU: N/A -- KHÔNG ĐÁNH GIÁ] | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1193.01

  -22.67 (-1.86%)
 • HNX-Index

  226.2

  -2.63 (-1.15%)
 • UPCOM-Index

  88.15

  -0.48 (-0.54%)
 • VN30-Index

  1210.74

  -21.96 (-1.78%)
 • VNDiamond

  2031.36

  -32.73 (-1.59%)
 • VNFinlead

  1937.09

  -45.27 (-2.28%)
 • VNMidcap

  1772.5

  -32.23 (-1.79%)
 • VNSmallcap

  1385.08

  -13.72 (-0.98%)
Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpTCB: GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ [THỊ GIÁ: 35.450; MỤC TIÊU: N/A — KHÔNG ĐÁNH GIÁ]

24/01/2024 - 11:45

TCB: GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ [THỊ GIÁ: 35.450; MỤC TIÊU: N/A — KHÔNG ĐÁNH GIÁ]

* Báo cáo này được dịch từ bản gốc tiếng Anh xuất bản ngày 23/01/2023

Analyst: Trần Tánh

KHÔNG ĐÁNH GIÁ

Thị giá 23/01/2024: 35.450 VND

Mục Tiêu: N/A 

Sự kiện

LNST của CĐCT mẹ (PATMI) đạt 4,4 nghìn tỷ đồng (-4% QoQ/+25% YoY). Mức tăng YoY chủ yếu do thu nhập lãi ròng tăng và chi phí hoạt động giảm trong Q4/2023. Trong  cả năm 2023, PATMI của TCB là 18,0 nghìn tỷ đồng (-11% YoY), do thu nhập lãi ròng giảm và trích lập dự phòng tăng.

Tiêu điểm

Tín dụng (tính riêng ngân hàng) tăng +19,2% YoY trong năm 2023, phần lớn nhờ vào khách hàng doanh nghiệp (+8,2% QoQ/+44,7% YoY). Trái phiếu doanh nghiệp giảm -12% QoQ và tỷ lệ trái phiếu doanh nghiệp/ tổng tài sản giảm xuống 5,0% (-1,2 điểm phần trăm QoQ /-90 điểm cơ bản YoY) trong Q4/2023.

Thu nhập lãi ròng trong Q4/2023 đạt 7,6 nghìn tỷ đồng (+4% QoQ/+11% YoY). Ngân hàng cho biết chi phí vốn giảm còn 4,2% trong Q4/2023 (giảm -50 điểm cơ bản so với Q3/2023 và -1,2 điểm phần trăm so với Q2/2023). NIM giảm xuống 3,9% (-1,2 điểm phần trăm YoY).

Thu nhập phí ròng tăng +11% QoQ /+2% YoY lên 2,5 nghìn tỷ đồng trong Q4/2023, chủ đến từ LC, dịch vụ quản lý tiền và thanh toán. Phí banca tăng +26% QoQ nhưng giảm -69% YoY trong Q4/2023.

Chi phí hoạt động Q4/2023 giảm -1% QoQ/-8% YoY xuống còn 3,6 nghìn tỷ đồng. TCB cho biết CIR năm 2023 là 33,1% (+90 điểm cơ bản YoY).

Dự phòng tăng vọt lên 1,6 nghìn tỷ đồng (+73% QoQ/+136% YoY) trong Q4/2023, nâng tổng trích lập dự phòng lên 3,9 nghìn tỷ đồng (+103% YoY) trong năm 2023.

Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,19% (-20 điểm cơ bản QoQ /+44 điểm cơ bản YoY) tại thời điểm cuối Q4/2023. Tỷ lệ nợ xấu đối với mảng cho vay bán lẻ là 2,26% (-21 điểm cơ bản QoQ /nhưng +1,2 điểm phần trăm YoY) và đối với các khoản cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ là 1,69% (-47 điểm cơ bản QoQ /nhưng +54 điểm phần trăm YoY). Tỷ lệ nợ nhóm 2 chỉ ở mức 0,88% (-40 điểm cơ bản QoQ/-1,2 điểm phần trăm YoY). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng nhẹ lên 102% (+9 điểm phần trăm QoQ/ nhưng -55 điểm phần trăm YoY).

Tỷ lệ CASA tăng lên 39,9% (+6,3 điểm phần trăm QoQ /+3,0 điểm phần trăm YoY) tại thời điểm cuối Q4/2023.

Thanh khoản ổn định: Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho các khoản vay trung và dài hạn là 26,4% (so với mức giới hạn 30,0%) và LDR là 77,4% (so với giới mức hạn 85,0%).

TCB có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024.

Xem chi tiết tại: 20240124-TCB_4Q23-Analyst-Meeting_Takeaways-VN-1