TTCK 04/2021: Đà tăng vẫn còn nhưng rủi ro tăng dần | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcTTCK 04/2021: Đà tăng vẫn còn nhưng rủi ro tăng dần

Phân tích & Nghiên cứu

TTCK 04/2021: Đà tăng vẫn còn nhưng rủi ro tăng dần

08/04/2021 - 15:53

NỘI DUNG CHÍNH

KINH TẾ VĨ MÔ Q1/2021

  • GDP chưa lấy lại đà tăng trưởng trước dịch
  • Vốn FDI 3T2021 hơn 10 tỷ USD, tăng 18.5%
  • Xuất nhập khẩu Q1/2021 hồi phục mạnh
  • Lạm phát cơ bản bình quân Q1/2021 tăng 0.67%
  • Chỉ số sản xuất công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng
  • Tổng mức bán lẻ tăng trưởng nhẹ
  • Tỷ giá và giá vàng

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THÁNG 04/2021

  • Diễn biến thị trường tháng 03/2021
  • Giao dịch khối ngoại tháng 03/2021
  • Triển vọng TTCK tháng 04/2021

Xem báo cáo chi tiết tại: MonthlyReport_2103

Chia sẻ: