TTCK 05/2021: Rủi ro trung hạn tăng dần | Yuanta Việt Nam
Flower

Phân tích & Nghiên cứu

Trang chủPhân tích & Nghiên cứuBáo cáo chiến lượcTTCK 05/2021: Rủi ro trung hạn tăng dần

Phân tích & Nghiên cứu

TTCK 05/2021: Rủi ro trung hạn tăng dần

10/05/2021 - 17:21

NỘI DUNG CHÍNH

KINH TẾVĨ MÔ THÁNG 04/2021

  • FDI tăng chậm lại sau khi tăng mạnh vào tháng 3/2021
  • XNK tăng trưởng tốt nhưng thăng dư thương mại thấp hơn cùng kỳ
  • CPI tháng 4/2021 giảm nhẹ so với tháng trước
  • Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng từ tháng 3/2021
  • PMI tháng 4 tiếp tục ghi nhận mức điểm vượt trội
  • Bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng trưởng mạnh
  • Tỷ giá hạ nhiệt trong khi giá vàng duy trì ổn định

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THÁNG 05/2021

  • Diễn biến thị trường tháng 04/2021
  • Giao dịch khối ngoại tháng 04/2021
  • Triển vọng TTCK tháng 05/2021

Xem báo cáo chi tiết tại: MonthlyReport_2104

Chia sẻ: