VIB: GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ [THỊ GIÁ: 20.500 -- KHÔNG ĐÁNH GIÁ] | Yuanta Việt Nam
Flower
 • VN-Index

  1174.85

  -18.16 (-1.52%)
 • HNX-Index

  220.8

  -5.4 (-2.39%)
 • UPCOM-Index

  87.16

  -0.99 (-1.12%)
 • VN30-Index

  1194.03

  -16.71 (-1.38%)
 • VNDiamond

  1995.61

  -35.75 (-1.76%)
 • VNFinlead

  1914.51

  -22.58 (-1.17%)
 • VNMidcap

  1731.28

  -41.22 (-2.33%)
 • VNSmallcap

  1357.83

  -27.25 (-1.97%)
Trang chủPhân tích & Nghiên cứuPhân tích doanh nghiệpVIB: GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ [THỊ GIÁ: 20.500 — KHÔNG ĐÁNH GIÁ]

16/02/2023 - 16:31

VIB: GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ [THỊ GIÁ: 20.500 — KHÔNG ĐÁNH GIÁ]

Analyst: Trần Văn Tánh

KHÔNG ĐÁNH GIÁ

Thị giá 14/02/2023: 20.500 VND

Mục Tiêu: N/A 

Sự kiện

LNST của CĐCT mẹ (PATMI) Q4/2022 đi ngang (-1% QoQ/+4% YoY). Tuy nhiên PATMI cả năm 2022 tăng +32% YoY đạt 8,5 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu nhập lãi ròng cao hơn (+27% YoY) và chi phí dự phòng giảm (-22% YoY).

Tiêu điểm

Cho vay khách hàng tăng +15% YoY. Trong đó, cho vay bán lẻ chiếm 90% tổng dư nợ cho vay năm 2022 (tỷ lệ này là 84% năm 2021); 93% các khoản cho vay bán lẻ là cho vay có tài sản đảm bảo. Tỷ lệ cho vay / vốn huy động (LDR) của VIB tương đối thấp ở mức 76%, thấp hơn mức giới hạn 85% của NHNN.

Thu nhập lãi ròng trong Q4/2022 tăng +2% QoQ/+15% YoY đạt 3,9 nghìn tỷ đồng. Thu nhập lãi ròng năm 2022 là 14,9 nghìn tỷ đồng (+27% YoY). VIB báo cáo biên lãi ròng (NIM) năm 2022 là 4,6% (+20 điểm cơ bản YoY) và dự kiến sẽ duy trì NIM ở mức này trong năm 2023.

Thu nhập phí ròng trong Q4/2022 là 840 tỷ đồng (+6% QoQ/ nhưng -12% YoY). Thu nhập phí ròng năm 2022 tăng +16% YoY đạt 3,2 nghìn tỷ đồng, phần lớn là phí từ mảng bancassurance và phí dịch vụ thẻ. VIB cho biết ngân hàng đứng thứ 2 trên thị trường bancassurance trong năm 2022, với doanh thu phí APE cả năm là 1,9 nghìn tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong Q4/2022 là 1,6 nghìn tỷ đồng (-6% QoQ/+37% YoY). Chi phí hoạt động năm 2022 là 6,2 nghìn tỷ đồng (+17% YoY). Ngân hàng công bố tỷ lệ CIR đạt 34% (-1ppt YoY).

Dự phòng Q4/2022 là 353 tỷ đồng (+113% QoQ/-48% YoY). Dự phòng năm 2022 là 1,3 nghìn tỷ đồng (-22% YoY). Ngân hàng công bố tỷ lệ dự phòng/dư nợ cho vay là 0,6% (-30 điểm cơ bản YoY).

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của VIB là 1,8% (+10 điểm cơ bản QoQ/ đi ngang YoY) trong Q4/2022 (được tính dựa theo quy định của NHNN). Chúng tôi ước tính tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) trong Q4/2022 là 54% (đi ngang QoQ/+3 điểm phần trăm YoY).

Dư nợ tái cơ cấu là 319 tỷ đồng trong Q4/2022 (chiếm 0,1% tổng dư nợ cho vay).

Tỷ lệ CASA đạt 13,8% (+10 điểm cơ bản QoQ /nhưng giảm -3 điểm phần trăm YoY) trong Q4/2022. Nguồn vốn ngắn hạn dùng để cho vay trung và dài hạn (SML) là 30% trong Q4/2022 so với mức qui định tối đa của NHNN là 34. Tỷ lệ an toàn vốn CAR là 12,8% (+1,1 điểm phần trăm YoY).

Kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt. Trong năm 2023, VIB dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt trị giá 1.000 đồng/cổ phiếu, tương đương lợi suất cổ tức khoảng 5%.

Xem chi tiết tại:  20230215 VIB_4Q22 Analyst meeting_Takeaways VN 1