Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Biểu phí dịch vụ khối môi giới chứng khoán

Áp Dụng từ 01/10/2019

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Biểu Phí Và Lãi Suất

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Manual
STT Loại Dịch V Mức Phí Áp Dụng
1 Mở tài khoản MIỄN PHÍ
2 Lưu ký chứng khoán 0,3 đ/cp, ccq/tháng
3 Đóng/Đổi số tài khoản (không còn số dư trên TK cũ) 100.000 đ
4 Giao dịch Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ niêm yết/Chứng quyền/Đăng ký giao dịch
(Tổng giá trị giao dịch trong ngày tính trên từng tiểu khoản giao dịch)
Tổng giá trị giao dịch dưới 100 triệu VNĐ 0,30%
– Tổng giá trị giao dịch từ 100 triệu đến dưới 500 triệu VNĐ 0,25%
– Tổng giá trị giao dịch từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ VNĐ 0,20%
Tổng giá trị giao dịch từ 01 tỷ VNĐ trở lên 0,15%
– Giao dịch qua Internet 0,15%
5 Giao dịch Trái phiếu niêm yết
(Tổng giá trị giao dịch trong ngày tính trên từng tiểu khoản giao dịch)
0,10%
6 Chuyển khoản Chứng khoán
– Chuyển khoản Chứng khoán do tất toán tài khoản hoặc Chuyển khoản cùng chủ sở hữu qua VSD. 1.000 đ/1.000 cp
(Tối thiểu 100.000 đ/lần
Tối đa 550.000 đ/mã CK)
– Chuyển khoản chứng khoán qua lại giữa TK tiền mặt và TK giao dịch ký quỹ MIỄN PHÍ
7 Chuyển nhượng chứng khoán
– Chứng khoán niêm yết (chưa bao gồm phí phải nộp cho VSD)
(Tính trên tổng giá trị chuyển nhượng theo giá trị hợp đồng nhưng không thấp hơn giá tham chiếu tại ngày Yuanta nhận hồ sơ)
0,1%
Tối thiểu 100.000 đ
– Chứng khoán chưa/huỷ niêm yết (chưa bao gồm phí phải nộp cho VSD)
(Tính trên tổng giá trị chuyển nhượng theo giá trị hợp đồng nhưng không thấp hơn mệnh giá)
Bên Chuyển quyền sở hữu: 0.2%

Bên Nhận chuyển quyền sở hữu: 0.2%

Tối thiểu 50.000 đồng/ mỗi bên

8 Phong tỏa cổ phiếu
(Tính trên tổng giá trị phong tỏa theo mệnh giá)
0,1%
Tối thiểu 100.000 đ
Tối đa 10 triệu đ/lần
9 Sao kê số dư chứng khoán
– Gửi sao kê giao dịch qua email MIỄN PHÍ
– In sao kê giao dịch tại quầy 1.000 đ/trang
Tối thiểu 10.000 đ/lần
– Xác nhận số dư tài khoản 10.000 đ/bản
10 Dịch vụ tin nhắn  
– Thông báo kết quả khớp lệnh Mua/Bán chứng khoán MIỄN PHÍ
– Thông báo giao dịch tiền: Nộp/Nhận chuyển khoản tiền mặt, Rút/Chuyển khoản tiền mặt, Cổ tức bằng tiền về, Đăng ký quyền mua CK 10.000 đ/tháng
11 Giao dịch ký quỹ
– Lãi suất trong hạn Theo thông báo của Công ty từng thời kỳ
– Lãi suất quá hạn Tối thiểu 120% * Lãi suất đang áp dụng
– Phí rút tiền (nếu có) Theo thông báo của Công ty từng thời kỳ
12 Phí ứng trước tiền bán chứng khoán Theo thông báo của Công ty từng thời kỳ
13 Giao dịch chứng khoán phái sinh  
–  Phí giao dịch mở/đóng vị thế 01 – 199 hợp đồng: 3000 đồng/hợp đồng

Từ 200 hợp đồng: 2000 đồng/hợp đồng

– Phí trả Sở Giao Dịch 3.000 đồng/ hợp đồng
– Phí quản lý vị thế (qua đêm) trả VSD 3.000 đồng/ hợp đồng/ ngày
– Phí quản lý tài sản ký quỹ trả VSD 0.003% x Lũy kế số dư ký quỹ/ tháng

Tối thiểu 400,000 đồng/ tháng

Tối đa 2,000,000 đồng/ tháng

– Phí chuyển tiền Nộp/Rút tiền ký quỹ Theo biểu phí ngân hàng Vietinbank 5.500 đồng/ lần

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam