Flower

Để mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại YSVN, cần chuẩn bị gì?

Để mở tài khoản tại Chứng Khoán Yuanta Việt Nam, Quý khách vui lòng làm theo các hướng dẫn và...

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Câu Hỏi Thường Gặp

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Để mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại YSVN, cần chuẩn bị gì?

1. Đối với khách hàng cá nhân:

Cá nhân trong nước:

 • Bản sao CMND/ CCCD/ bản chụp/ scan màu (Kèm theo bản chính để đối chiếu).

Cá nhân nước ngoài

 • Bản sao hợp lệ của Hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng.
 • Bản chính/ bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận MSGDCK (Trading code).
 • Thông báo mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại ngân hàng (KH lưu ký tại YSVN).

2. Đối với khách hàng tổ chức:

Tổ chức trong nước:

 • GCNĐKDN: 01 bản sao hợp lệ.
 • Giấy bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật (nếu trên GCNĐKDN chưa có thông tin về đại diện pháp luật: 01 bản chính hoặc bản sao hợp lệ.
 • Giấy uỷ quyền ký hợp đồng mở TKGDCK (nếu người ký hợp đồng mở không phải là đại diện theo pháp luật): 01 bản chính hoặc bản sao hợp lệ.
 • Giấy chứng nhận mẫu dấu của tổ chức hoặc bản in mẫu đã đăng ký trên “Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”: 01 bản sao hợp lệ/ bản in mẫu dấu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện theo uỷ quyền: 01 bản sao hợp lệ/bản sao (là bản kèm theo bản chính hoặc bản sao công chứng để đối chiếu).

Tổ chức nước ngoài

 • Trường hợp mở TKGDCK và lưu ký tại YSVN.
 • Trường hợp mở TKGDCK và đã lưu ký tại ngân hàng lưu ký.
 • Trường hợp Công ty quản lý quỹ mở nhiều TKGDCK cho các ngân hàng lưu ký.

Lưu ý: Quý khách vui lòng lựa chọn trường hợp phù hợp và ghé trực tiếp Trụ sở và chi nhánh của YSVN để được tư vấn và hỗ trợ.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam