Flower

Hướng dẫn Giao dịch Chứng khoán Phái sinh tại Yuanta Việt Nam

Cách thức giao dịch chứng khoán phái sinh tại Yuanta Việt Nam

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Câu Hỏi Thường Gặp

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hướng dẫn Giao dịch Chứng khoán Phái sinh tại Yuanta Việt Nam

Khách hàng muốn đầu tư chứng khoán phái sinh tại YSVN thì cần phải có tài khoản giao dịch phái sinh tại YSVN.

Khách hàng cần có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở trước khi mở tài khoản phái sinh. Trong trường hợp khách hàng chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở, khách hàng sẽ đăng ký mở đồng thời hai tài khoản.

Trường hợp 1: Khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở và mong muốn mở thêm tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

Cách 1: Mở trực tiếp

Khách hàng cần mang CMND hoặc thẻ căn cước đến các Phòng Giao dịch của YSVN để đăng ký mở tài khoản giao dịch phái sinh.

Cách 2: Mở trực tuyến

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://yuanta.com.vn/mo-tai-khoan để đăng ký mở tài khoản .

Bước 2: Đánh dấu vào ô Tài khoản phái sinh ở mục Loại tài khoản giao dịch.

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin. Xuất hiện thông báo và bấm chọn Có.

Bước 4: Hiển thị thông báo đăng ký mở tài khoản thành công

Trường hợp 2: Khách hàng đăng ký mở đồng thời cả tài khoản chứng khoán cơ sở và tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

Cách 1: Mở trực tiếp

Khách hàng cần mang CMND hoặc thẻ căn cước đến các Phòng Giao dịch của YSVN để đăng ký mở tài khoản chứng khoán cơ sở và tài khoản giao dịch phái sinh.

Cách 2: Mở trực tuyến

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://yuanta.com.vn/mo-tai-khoan để đăng ký mở tài khoản .

Bước 2: Đánh dấu vào ô Tài khoản giao dịch thông thường và Tài khoản phái sinh ở mục Loại tài khoản giao dịch. (Khách hàng có thể mở thêm Tài khoản giao dịch ký quỹ nếu muốn).

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin.

Bước 4: Hiển thị thông báo đăng ký mở tài khoản thành công

Khách hàng vui lòng liên hệ +84 28 3622 6868 (nhấn phím 1) hoặc gửi email đến online.cs@yuanta.com.vn để được hỗ trợ.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam