Flower

Tôi có thể đặt lệnh qua hình thức nào?

Hướng dẫn đặt lệnh

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Câu Hỏi Thường Gặp

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Tôi có thể đặt lệnh qua hình thức nào?

1. Giao dịch qua hệ thống Giao Dịch Trực Tuyến YSwinner:

2. Giao dịch đặt lệnh trực tiếp tại Trụ Sở Chính hoặc Chi Nhánh của YSVN.

3. Giao dịch qua hệ thống Call Center:

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam