Flower

Tôi đã có tài khoản giao dịch tại một công ty chứng khoán khác, nay tôi muốn chuyển sang giao dịch tại YSVN, tôi phải làm như thế nào?

Khách hàng hoàn toàn có thể giao dịch tại tài khoản mới mở tại YSVN.

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Câu Hỏi Thường Gặp

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Tôi đã có tài khoản giao dịch tại một công ty chứng khoán khác, nay tôi muốn chuyển sang giao dịch tại YSVN, tôi phải làm như thế nào?

Khách hàng hoàn toàn có thể giao dịch tại tài khoản mới mở tại YSVN.

Bấm VÀO ĐÂY để mở tài khoản tại Yuanta Việt Nam.

YSVN sẽ cập nhật ngay khi các quyền (cổ tức, chứng khoán thưởng, chứng khoán mua thêm,…) được công ty chứng khoán cũ của Khách Hàng chuyển sang vào tài khoản mới tại YSVN của Khách Hàng.

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam