Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn Đăng nhập Hệ thống YSfuture

Hướng dẫn Quý khách hàng đăng nhập hệ thống YSfuture

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSFuture

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Dành cho Phiên bản Web

Bước 1: Truy nhập vào đường link webtrade https://ysfuture.vn

Nhập thông tin:

 • Tên đăng nhập: Tài khoản ký quỹ của khách hàng
 • Mật khẩu đăng nhập: Mật khẩu đăng nhập của khách hàng.
 • Con mắt hiện thị tường minh mật khẩu
 • Sau khi nhập đủ Tên đăng nhập và Mật khẩu, nhấn Enter hoặc Click nút ‘Đăng nhập’

Giao diện màn hình chính:

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện hiển thị màn hình chính sau:

Giao diện gồm 5 thành phần chính:

 • Khung thông tin chung:

 • Khung đồ thị kĩ thuật:

 • Khung thông tin thị trường (giá khớp lệnh, dư mua/bán):

 • Khung thông tin vị thế và số lệnh:

 • Khung đặt lệnh:

Dành cho phiên bản mobile

Bước 1: Khách hàng mở app YSfuture

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản:

Bước 3: Bấm “Đăng nhập”.

Bước 4: Hiển thị màn hình xác thực PIN/OTP:

 • Đối với Pin Tĩnh:

 • Đối với Pin Động/OTP:

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam