Flower

Hướng dẫn đặt lệnh giới hạn và lệnh thị trường

Cách thức đặt lệnh thị trường và lệnh giới hạn cho phiên bản web và mobile

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSFuture

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hướng dẫn đặt lệnh giới hạn và lệnh thị trường

Hướng dẫn đặt lệnh Giới hạn

Dành cho phiên bản Web

Bước 1: Nhập giá, số lượng

Bước 2: Nhấn nút Mua/Bán để đặt lệnh.

Dành cho phiên bản Mobile

Bước 1: Nhập giá, số lượng

Bước 2: Nhấn nút Mua/Bán để đặt lệnh.

Hướng dẫn đặt lệnh thị trường

Dành cho phiên bản Web

Bước 1: Nhập số lượng

Bước 2: Nhấn nút Mua/Bán để đặt lệnh.

Dành cho phiên bản Mobile

Bước 1: Chọn loại lệnh thị trường, nhập số lượng

Bước 2:  Nhấn nút Mua/Bán để đặt lệnh.

 

 

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam