Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn đặt lệnh giới hạn và lệnh thị trường

Cách thức đặt lệnh thị trường và lệnh giới hạn cho phiên bản web và mobile

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSFuture

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hướng dẫn đặt lệnh Giới hạn

Dành cho phiên bản Web

Bước 1: Nhập giá, số lượng

Bước 2: Nhấn nút Mua/Bán để đặt lệnh.

Dành cho phiên bản Mobile

Bước 1: Nhập giá, số lượng

Bước 2: Nhấn nút Mua/Bán để đặt lệnh.

Hướng dẫn đặt lệnh thị trường

Dành cho phiên bản Web

Bước 1: Nhập số lượng

Bước 2: Nhấn nút Mua/Bán để đặt lệnh.

Dành cho phiên bản Mobile

Bước 1: Chọn loại lệnh thị trường, nhập số lượng

Bước 2:  Nhấn nút Mua/Bán để đặt lệnh.

 

 

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam