Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn hủy lệnh và sửa lệnh chờ

Dành cho phiên bản web và mobile

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSFuture

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Dành cho phiên bản web

1. Hủy lệnh

Khách hàng có thể hủy 1 lệnh hoặc hủy tất cả các lệnh.

Bước 1:

Bước 2: 

Bước 3: 

2. Sửa lệnh

Bước 1: 

Bước 2: 

Bước 3: 

Dành cho phiên bản mobile

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam