Flower

Hướng dẫn xem chi tiết Thông tin tài khoản

Để xem thông tin tài khoản, Quý khách vui lòng xem những hướng dẫn sau...

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSFuture

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Hướng dẫn xem chi tiết Thông tin tài khoản

Dành cho phiên bản Web

Để hiển thị thông tin tài khoản:

Chi tiết bảng thông tin tài khoản:

  • Màn hình xác thực tài khoản: Click “Xác thực tài khoản”: Hiển thị Popup xác thực tài khoản đối với các tài khoản xác thực Pin hoặc SMS OTP:

Dành cho phiên bản Mobile

Để hiển thị thông tin tài khoản:

Để đổi tiểu khoản:

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam