Flower

Khung đồ thị kỹ thuật và Khung thông tin thị trường

Giúp khách hàng nắm bắt được thông tin thị trường nhanh chóng và hiệu quả

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSFuture

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Khung đồ thị kỹ thuật và Khung thông tin thị trường

1. Khung đồ thị kỹ thuật

Khung đồ thị cho phép Khách hàng quan sát được thị trường và có thể sử dụng phân tích kỹ thuật như 1 công cụ để giao dịch. Các công cụ vẽ cũng như các chỉ báo kỹ thuật cũng được cung cấp đầy đủ từ Bảng công cụ phía trên màn hình.

2. Khung thông tin thị trường

Khung hiển thị bao gồm 20 chân giá với khối lượng dự khớp chi tiết và tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tại mỗi mức giá. Tại mỗi mức giá đều có cột khối lượng dự khớp để Khách hàng có thể nhận biết rõ hơn các mức giá đang có khối lượng dự khớp cao nhất:

Bên cạnh đó còn có bảng hiển thị giá và khối lượng khớp theo các mốc thời gian khớp lệnh:

Khách hàng có thể lọc ra thông tin thị trường của mã HĐTL loại mua/bán hoặc cả mua/bán bằng cách chọn các icon ở phần trên khung thông tin thị trường:

 

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam