Loading

x

Trang này hiện đang trong quá trình xây dựng

Xin vui lòng quay trở lại vào lúc khác

Hướng dẫn đăng nhập và đăng thoát hệ thống YSwinner

Dành cho phiên bản web và mobile

Trang chủ  →  Trung tâm hỗ trợ  →  Công Cụ Giao Dịch Trực Tuyến YSWinner

Hỗ trợ

Điện thoại: +84 28 3622 6868

Email: customer.service@yuanta.com.vn

Dành cho phiên bản web

1. Đăng nhập hệ thống

Bước 1: Truy cập vào link webtrade https://yswinner.yuanta.com.vn

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản

  • Mã Khách hàng: < Mã khách hàng được cung cấp bởi YSVN > (1)
  • Mật khẩu đăng nhập: < Mật khẩu đăng nhập mà khách hàng được YSVN cung cấp> (2)

Lưu ý: Quý khách hàng nên thực hiện đổi mật khẩu ngay từ lần đăng nhập đầu tiên

Bước 3: Bấm “Đăng nhập” (3)

2. Đăng thoát hệ thống

Từ góc trái phía trên màn hình à Quý khách hàng click vào icon:

Dành cho phiên bản mobile

1. Đăng nhập hệ thống

Bước 1: Khách hàng mở app YSwinner. Hiển thị màn hình đăng nhập như sau:

Bước 2: Nhập thông tin:

  • Mã Khách hàng (1): Tài khoản chứng khoán của khách hàng tại YSVN
  • Mật khẩu (2): Mật khẩu đăng nhập mà khách hàng được YSVN cung cấp.

Note: Khách hàng phải thực hiện đổi mật khẩu ngay từ lần đăng nhập đầu tiên

Bấm “Đăng nhập”

Bước 3: Hiển thị màn hình menu chức năng chính như hình bên dưới. Khách hàng tùy chọn vào từng mục tùy theo nhu cầu thao tác của mình.

Bước 4: Khách hàng click vào icon góc trái bên trên để chuyển về dạng menu chính như hình bên dưới

2. Đăng thoát hệ thống

Từ màn hình menu chính à Chọn vào Thoát ở phía footer để thoát khỏi ứng dụng

Video Giới Thiệu Yuanta Việt Nam